Tema: Forskning og innovasjon (2014-2020)

C-moment øker jobbmuligheter for unge i distriktene

Unge mennesker forlater distriktene fordi de ikke finner interessante jobber. Det er derfor behov for nytenkning og for å utvikle kunnskapsbaserte eller kreative virksomheter. Disse må tilby attraktive jobber for…

Brobyggere fikk innovasjonspris

Det norskledede prosjektet BRIDGE har forbedret muligheten for unge til å få jobb etter endt universitetsutdannelse. BRIDGE bygger bro mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere ved å utvikle metoder for å overvinne gapet mellom bedriftenes krav og studentenes kompetansenivå. Det gode arbeidet som er gjort ble belønnet med den gjeve innovasjonsprisen Arctic Awards.mellom krav fra bedriftene og studentenes kompetansenivå. Det gode arbeidet som er gjort ble belønnet med den gjeve innovasjonsprisen Arctic Awards.

Side 1 av 27
12345...27