Botnia-Atlantica: Disse ble godkjent

Den første utlysningsrunden i den nye programperioden var åpen for prosjektsøknader innen fire innsatsområder:

• Innovasjon
• Små og mellomstore bedrifter
• Miljø
• Transport

Samtlige innsatsområder er også representert når styringskomiteen i Botnia-Atlantica-programmet nå har godkjent sju prosjekter.
Fire prosjekter fikk støtte innen innsatsområdet innovasjon:

Renovation Center – A Nordic Center for Energy Efficient Renovations

Leadpartner: Yrkeshögskolan Novia
Partnere i: Finland, Sverige og Norge
Budsjett: 1 568 925 € (FI+SV), 2 180 700 NOK (NO), 941 555 € (EU, regionalt utviklingsfond)

Nordic Telemedicine Center

Leadpartner: Västerbotten läns länsting
Partnere i: Sverige og Finland
Budsjett: 1 517 854 € (FI+SV), 910 712 (EU, regionalt utviklingsfond)

Bioraff Botnia

Leadpartner: SP Processum
Partnere i: Sverige og Finland
Budsjett: 1 457 785 € (SV+FI), 874 672 € (EU, regionalt utviklingsfond)

Industry Nordic – Towards Nordic Industrial Scale Manufacturing of Non-Wood Forest Products

Leadpartner: Centria Yrkeshögskola
Partnere i: Finland og Sverige
Budsjett: 967 604 € (SV+FI), 580 562 € (EU, regionalt utviklingsfond)

Ett prosjekt fikk støtte innen innsatsområdet næringsliv:

Cleantech Kvarken

Leadpartner: Kompetensspridning i Umeå AB
Partnere i: Sverige og Finland
Budsjett: 1 335 000 (SV+FI), 801 000 (EU, regionalt utviklingsfond)

Ett prosjekt fikk støtte innen innsatsområdet miljø:

SeaGIS 2.0

Leadpartner: Länsstyrelsen i Västerbotten
Partnere i: Sverige og Finland
Budsjett: 1 516 351 (SV+FI), 909 810 (EU, regionalt utviklingsfond)

Ett prosjekt fikk støtte innen innsatsområdet transport

Midway Alignment – Botnia Atlantica

Leadpartner: Kvarkenrådet
Partnere i: Sverige og Finland
Budsjett: 235 000 € (SV+FI), 141 000 € (EU, regionalt utviklingsfond)

Årets andre utlysning åpnet 1. juni, og gjelder for innsatsområdene miljø og næringsliv. For transport- og miljøprosjekter åpner utlysningen 1. september.