Fortsetter arbeidet for bærekraftige transportløsninger i Europas byer

Gjennom Interreg-prosjektet SHARE-North samarbeider partnere fra Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia om delingsøkonomiske løsninger i byrommet for å tilrettelegge for mer bærekraftig transport i Europas byer og utkanter, samt arbeidsklynger. Bergen kommune deltar som prosjektpartner fra norsk side.

Utviklet delingspunkt i Bergen og reisenettverk i Yorkshire
Siden oppstarten i 2016, har SHARE-North prosjektet munnet ut i mange varige og nyskapende tiltak.

I fjor kunne interreg.no fortelle om landets første delingspunkt i Bergen. Via delingspunktet får bergenserne tilgang til elbiler, sykler, kollektivtransport og ladestasjoner basert på delingsøkonomiske prinsipper. På denne måten blir bergenserne mer mobile, samt at det gir en betydelig klimagevinst og bedre byluft. Prosjektet kom i havn etter at et lignende tiltak ble implementert i Bremen gjennom SHARE-North prosjektet.

The Travel Plan Network (TPN) er et annet initiativ om har høstet stor suksess. Gjennom SHARE-North prosjektet har prosjektpartnerne etablert en delt og bærekraftig reiseplan for over 3000 bedrifter og rekrutteringsbyråer i vestlige deler av Yorkshire i England.

Prosjektet har klart å rette fokuset på mange konkrete samferdselsutfordringer og fått gjennomslag hos beslutningstagere på regionalt og nasjonalt nivå. Eksempelvis har belgiske Taxistop og Autodelen.net sørget for at delt mobilitet ble en viktig del av den flamske transportplanen for 2017. Erfaringene fra delingspunktet i Bremen ble også førende for utviklingen av den tyske bildelingsloven.

Veien videre
Listen er lang for kommende planer i SHARE-North prosjektet. Bergen kommune ønsker å utvide tilbudet for delte samferdselsløsninger med flere nyskapende tiltak for byens pendlere. Kommunen skal blant annet utvikle et reisenettverk for arbeidstagere etter Yorkshire-modellen.

Prosjektpartnerne ønsker også å bistå flere byer og regionale myndigheter med å utvikle handlingsplaner for delt mobilitet i byrommet.