Tilbake

Sammen om en fossilfri grenseregion i 2030

På knapt tre år har Interreg-prosjektet Hela Gröna Vägen kommet langt på veien om å skape en fossilfri grenseregion innen 2030. Nylig publiserte prosjektpartnerne en film som formidler noen av de gode tiltakene som har blitt til i løpet av prosjektets levetid.

Østfold, Follo og Fyrbodal i Sverige er på vei til å bli verdens beste grenseregion for fossilfri transportmidler. Allerede i 2014 vedtok 39 kommuner på begge sider av grensen dette ambisiøse klimamålet. Blant annet har mange kommuner byttet ut sin bilpark til kjøretøy som går på elektrisitet eller biogass, samt bygget ut infrastrukturen med flere lade-og fyllestasjoner.

At flere velger sykkelen fremfor bilen er også et godt klimatiltak. Hela Gröna Vägen har lagt til rette for at flere kan prøvekjøre elsykkel. Eksempelvis tilbyr nå enkelte biblioteker i Norge utlån av elsykkel gjennom en lånekortordning.

Dette er noen av suksessfortellingene som har blitt til underveis. Reisen har bare begynt, og omstillingen mot en fossilfri grenseregion fortsetter.

Les mer om prosjektet HER.

Tilbake