– Handling skaper holdning. Ikke omvendt.

Guri Bugge fra Østfold fylkeskommune leder det norske prosjektbidraget.

Prosjektet som er en del av Interreg Sverige-Norge-programmet, jobber for en fossilfri grenseregion innen 2030 – en visjon samtlige 39 kommuner i Østfold-Follo-Fyrbodal har sluttet seg til. Prosjektet støtter opp om handlingsskapende aktiviteter og løsninger i transportsektoren som bidrar til det grønne skiftet.

– Målet er ikke at vi skal redusere klimagassutslippene med et visst antall tonn. Vi skal rett og slett jobbe for en fossilfri grenseregion. Vi har et klart mandat med bred enighet fra den politiske ledelsen, fra venstresiden til høyresiden, forteller Guri Bugge fra Østfold Fylkeskommune.

– Gjennom prosjektperioden har vi jobbet mest mulig direkte sammen med kommunene, hatt stor fleksibilitet og lyttet til deres behov. Vi kan ta oss av det administrative, men de kjenner innbyggerne best og vet hvilke utfordringer de står overfor.

HER kan du lese mer om prosjektet.

Under kan du se en informasjonsfilm som tar for seg hva Hela Gröna vägen har fått til i løpet av prosjektperioden. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=S452CZWlV9Y

Satser på elektrifisering og biogass
Siden oppstarten har prosjektet bidratt med mange gode tiltak på begge sider av grensen. Blant suksesshistoriene kan løftes fram er el-sykkelprosjektet i Østfold. Det begynte som en ordning hvor prosjektet gikk til innkjøp av el-sykler som lånes gratis ved biblioteket i Moss. Siden har kommunene Hvaler, Rygge, Halden og Rakkestad tatt etter, og snart vil Eidsberg tilby samme ordning.

På svensk side har fire kommuner i grisgrendte strøk fått på plass hver sin fyllestasjon for biodrivstoff. I takt med dette byttes kommunenes bilpark ut. Biodrivstoff-prosjektet er også et konkret eksempel som gir grenseregional merverdi på begge sider av grensen. Selv om Halden ikke har egen fyllestasjon, kan haldensere og nordmenn for øvrig, fylle i Strömstad mens de er på svenskehandel.

Mens elbiler for lengst har blitt et vanlig syn på både norsk og svensk side, har Hela Gröna Vägen også jobbet aktivt for å gjøre tyngre elektrifiserte kjøretøy og anleggsmaskiner mer tilgjengelig. Fordelene er åpenbare ved helelektriske varianter av gravemaskiner, traktorer, trucker, hjullastere og andre hjelpemidler. Maskinene gir bedre arbeidsmiljø, lager mindre støy og er utslippsfrie. Fylkeskommunene på norsk side har gått til innkjøp av maskiner som kan lånes av kommunene. Så langt har det ikke lykkes å skape en ordning hvor maskiner kan leies på tvers av grensen, men svenske aktører har fått anledningen til å prøve innretningene og høste av nordmenns erfaringer.
De virkelige beslutningstagerne

Bugge er tydelig på at de kan være med på å skape rammene og legge til rette for at man velger de klimavennlige alternativene, men de virkelige beslutningstagerne er vanlige folk. Det er også en klar sammenheng mellom de tiltakene bedrifter og kommuner gjør og hva man som privatperson foretar seg.

– Om hun som jobber i posten ikke kan kjøre en bil som går på strøm eller biodrivstoff i jobben, hvorfor skal hun velge å kjøre annerledes på hjemmebane? Vi tror at handling skaper holdning. Ikke omvendt.

LES MER: https://interreg.no/2018/06/tok-klimasats-i-norge/

LES MER: https://interreg.no/2017/02/gassbilene-er-helt-suverene/

LES MER: https://interreg.no/2018/08/interreg-stotte-gir-elsykkel-boom-i-ostfold/

Hela gröna vägen har også jobbet for å gjøre tyngre elektrifiserte kjøretøy og anleggsmaskiner mer tilgjengelig.

Stor synergieffekt
Prosjektperioden for Hela Gröna Vägen, nærmer seg slutten og avsluttes ved årsskiftet. Men 2030 ligger fremdeles en god del år frem i tid, selv om det også er å anse som relativt kort med tanke på å bli en utslippsfri region.

– Etter hvert som vi begynte å jobbe med dette prosjektet ble det svært tydelig hvordan relativt enkle grep skaper store synergier og inspirerer til handling langt utover prosjektet. Men vi har også et ønske om å videreføre arbeidet vårt i et nytt Interreg-prosjekt. Vi har heldigvis fått innvilget prosjektet «Fossilfri grenseregion 2030» hvor vi kommer til å ha et sterkere fokus på blant annet offentlige innkjøp, arbeidsmaskiner og syklisme både i Norge og Sverige.

– Vi er svært heldig stilt med tverrpolitisk enighet på begge sider av grensen, men utfordringen er hvordan løse det praktisk. Nå vil vi gjerne samarbeid med andre aktører, både innenfor og utenfor prosjektområdet vårt, slik at vi sammen kan nå målet om en fossilfri transportsektor innen 2030, avslutter Bugge.