Ny rapport fra TENTacle: – Sats på klima og jernbane!

The Scandinavian Borderland Pilot Project (SBPP) er et av fire pilotprosjekter innenfor transportprosjektet TENTacle hvor Innovation Circle Network er norsk prosjekteier.

Nylig presenterte SBPP sin sluttrapport, og budskapet er klart – det må satses enda mer på tog og klimavennlig transport i grensetraktene mellom Norge og Sverige.

I dag går det meste av trafikken mellom de to nabolandene via fly eller veinettverket. Rapporten beskriver mulighetene for å satse enda mer på effektive og klimavennlige transportløsninger, og vektlegger hvordan flytrafikken kan overføres til høyhastighetstog.

Les rapporten i sin helhet HER.

Europeisk ungdom med klar tale
Tidligere i mars gjennomførte TENTacle-prosjektet sin sluttkonferanse i Brüssel. Flere EU-parlamentarikere understreket det felles ansvaret for å hindre global oppvarming og redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Ifølge EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, skal EU ta en ledende rolle for grønne transportløsninger.

De fleste har også merket seg et sterkt engasjement fra ungdom over hele Europa, blant annet fra den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg som organiserte skolestreik for klimaet over hele Europa. Ungdom krever proaktive handlinger, og konkrete tiltak for transportsektoren har stor betydning for en grønnere klode.

Fra fly til høyhastighetstog
Et av rapportens hovedmomenter er overgangen fra fly til høyhastighetstog. Et velfungerende høyhastighetsnettverk vil overta store andeler fra transportmarkedet og vil ikke ha behov for statsfinansiering. Statlig finansiering vil også politisere en slik utbygging ytterligere og skape store forsinkelser heter det i rapporten – hvilket vil være et stort tap for både skattebetalere og miljøet.

Rapporten fokuserer også på konvensjonelle jernbanestrekninger og behovet for oppgraderinger.

Nedenfor kan du se flere eksempler på anbefalinger fra TENTacle: