Interreg er viktig for regjeringens havstrategi

Norge er en ledende havnasjon. Helt siden de første istidsjegerne fulgte iskanten nordover, har historien om Norge vært en fortelling om havet. I dag har noen av våre mest innovative bedrifter og kunnskapsmiljøer sitt i utspring i vår bosetting langs kysten og utnyttelse av ressursene i havet.

Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter. Den blå økonomien er med andre ord viktig for oss. Olje, gass, sjøfart og fisk sørger for vekst og velferd. I årene som kommer vil havøkonomiens bidrag til verdiskapingen øke, både i Norge og resten av verden.

Havet står naturlig nok også høyt på den politiske agendaen i Norge. Regjeringen har lang frem flere stortingsmeldinger, strategier og handlingsplaner for å legge til rette for videre utvikling av havnæringene, og for å styrke forvaltningen av havområdene. I 2017 lanserte regjeringen sin første havstrategi. Nå har strategien kommet i en oppdatert versjon.

Illustrasjon: regjeringen.no

Årets versjon av havstrategien, «Blå muligheter», peker på at hurtige endringer og ny teknologi setter krav til at havnasjonen Norge tar føringen i utviklingen. Digitalisering, automatisering og globalisering er viktige faktorer som allerede i dag påvirker arbeidshverdagen, kompetansebehovet og mulighetene langs kysten.

[sitat navn=»Regjeringens havstrategi»] Vi skal omstille oss og utnytte mulighetene. Norge skal fortsatt være en ledende havnasjon. [/sitat]

I havstrategien peker regjeringen på regionalt internasjonalt samarbeid som et av verktøyene norske aktører bør utnytte. Havstrategien peker blant annet på Interreg som særlig relevant for norske miljøer som jobber med utvikling av havnæringene.

Gjennom Interreg samarbeider norske aktører med aktører fra store deler av Europa for vekst og bærekraft i havrommet. Samarbeidsprosjektene spenner over et vidt felt av innsatsområder; fra kulturmunnevern, via mikroplast til kartlegging av stridsmidler på havbunnen. Regjeringens havstrategi løfter fram to Interreg-prosjekter som eksempler på fruktbart europeisk samarbeid: I PERISCOPE bygger samarbeidspartnere fra Nordsjøregionen et innovasjonspartnerskap for bærekraftig forretningsutvikling i nye blå markeder. prosjektet ledes av Sørlandets Europakontor. Det avsluttede prosjektet Circular Ocean fokuserer på sin side på mulighetene innen sirkulærøkonomien, og hvordan dumpet garn og tauverk kan gå fra å være en alvorlig trussel mot havmiljøet til å gi forretningsmuligheter i perifere kystsamfunn i Norge, Irland, Skottland, England og Grønland.

Vil du vite mer om mulighetene i havet? Regjeringens havstrategi kan du lese i sin helhet her.