Program: Nord

Beskytter felles arktiske natur

I Halti-prosjektet jobber norske og finske samarbeidspartnere for å beskytte den arktiske naturen mot den økende besøksturismen i grenseområdet.

Utvikler et felles arbeidsmarked for nordområdene

Arctic Labour-prosjektet har jobbet for å øke kunnskapen og interessen for arbeidsmuligheter i nord, og samtidig bidra til tilflytting og vekst gjennom et felles arbeidsmarked på tvers av grenser.