Tilbake

Nye prosjekter i Interreg Nord!

Interreg Nord-programmet synliggjør samiske spørsmål på EU-nivå.

Nylig møttes styringskomiteene for begge delområdene, Nord og Sápmi, i et høstvakkert Tromsø for å avgjøre hvilke nye prosjekter som mottar støtte.

Styringskomiteen for Sápmi valgte å prioritere det felles-Nordiske prosjektet «Filling the EU-Sápmi knowledge gaps». Gjennom grenseoverskridende kunnskapsoverføring og nettverksbygging, skal prosjektet skape større forståelse for hvordan beslutninger i EU-systemet påvirker samisk næringsliv og sivilsamfunn.

Prosjektet skal også bidra til større kunnskap om samiske spørsmål i EU ved å arrangere EU Sápmi Week i Brussel.

Samerådet er norsk prosjekteier.

Styringskomiteen for Nord valgte å finansiere seks nye prosjekter. Av disse har to norsk deltagelse. Prosjektene skal jobbe med alt fra robotikk til litiumbatterier og eksportsamarbeid.

Følgende prosjekter med norsk deltagelse mottar støtte fra Nord og Sapmi:

Tallwood:

 • Norsk prosjekteier: Nordlands-forskning AS
 • Norske IR-midler: 146 341 EUR
 • ERDF-midler: 654 239 EUR
 • Totalbudsjett: 1 299 157 EUR

NUVE:

 • Norsk prosjekteier: Norut Narvik
 • Norske IR-midler: 164 634 EUR
 • ERDF-midler: 848 112 EUR
 • Totalbudsjett: 1 634 EUR

Filling the EU-Sápmi knowledge gaps

 • Norsk prosjekteier: Samerådet
 • Norske IR-midler: 109 113 EUR
 • ERDF-midler: 496 612 EUR
 • Totalbudsjett: 982 245 EUR

For en fullstendig oversikt over alle prosjekter, se HER.

Tilbake