Nye prosjekter i Interreg Nord!

Nylig møttes styringskomiteene for begge delområdene, Nord og Sápmi, i et høstvakkert Tromsø for å avgjøre hvilke nye prosjekter som mottar støtte.

Styringskomiteen for Sápmi valgte å prioritere det felles-Nordiske prosjektet «Filling the EU-Sápmi knowledge gaps». Gjennom grenseoverskridende kunnskapsoverføring og nettverksbygging, skal prosjektet skape større forståelse for hvordan beslutninger i EU-systemet påvirker samisk næringsliv og sivilsamfunn.

Prosjektet skal også bidra til større kunnskap om samiske spørsmål i EU ved å arrangere EU Sápmi Week i Brussel.

Samerådet er norsk prosjekteier.

Styringskomiteen for Nord valgte å finansiere seks nye prosjekter. Av disse har to norsk deltagelse. Prosjektene skal jobbe med alt fra robotikk til litiumbatterier og eksportsamarbeid.

Følgende prosjekter med norsk deltagelse mottar støtte fra Nord og Sapmi:

Tallwood:

NUVE:

Filling the EU-Sápmi knowledge gaps

For en fullstendig oversikt over alle prosjekter, se HER.