Beskytter felles arktiske natur

Prosjektets hovedmål er å planlegge og organisere et dynamisk, langsiktig og grenseoverskridende samarbeid mellom lokalsamfunn, myndigheter og bedrifter med interesse for å bevare og utvikle natur-og kulturområdet i Halti landskapsområde.

Den felles målsetningen er å beskytte den arktiske naturen i Vest-Europa, styrke forutsetningene for samisk kultur og reindrift, samt arbeide for en mer holdbar utvikling av den økende naturturismen i området.

Halti nasjonalparksenter er norsk prosjekteier for prosjektet som mottar støtte fra Nord-programmet.

Bedre informasjon gir bedre forvaltning

Prosjektet fokuserer blant annet på skiltmerking av området fra Kilipsjärvi til Halti (Storslett), samt utviklingen av digitale informasjonstjenester.

En felles besøksundersøkelse har allerede blitt gjennomført, og sammen med resultatene fra et tidligere Interreg NPS-prosjekt, BuSK, skal disse dataene ligge til grunn for å utvikle bedre forvaltning og beskyttelse av området.

Arbeider for unik europeisk sertifisering

Prosjektet jobber også for å bli kategorisert som Europac’s Transboundary Area. Det viktigste kriteriet for å bli sertifisert som dette er å skape et organisert og strukturert samarbeid som inkluderer mange ulike interessegrupper.

Naturen i Halti-området er åpent for alle, og grensene kan enkelt krysses for enhver. Et aktivt grenseoverskridende samarbeid bidrar til å fremme naturvern og er bærekraftig reiseliv.