Interreg Nord finansierer ytterligere syv norske prosjekter

Begge styringskomiteene for Interreg Nord, Sápmi og Nord, møttes nylig i finske Inari hvor det ble bevilget midler til ytterligere 14 nye prosjekter. Blant disse har syv norske samarbeidspartnere.

Delområde Sápmi
Styringskomiteen for Sápmi gir støtte til fem nye prosjekter hvor samtlige har norske samarbeidspartnere:

My Story – along the Northern Lights Route

Norsk prosjekteier: Halti næringshage AS
Norske IR-midler: 150 000 euro

Sami by the Sami

Norsk prosjekteier: Saemien Sijte
Norske IR-midler: 159 676 euro

Samvirksplattform for minoritetsspråk på Nordkalotten

Norsk prosjekteier: Kvensk institutt
Norske IR-midler: 32 926 euro

AIDA II – arkiv som aktør i samtiden

Norsk prosjekteier: Sami Allavskula
Norske IR-midler: 149 389 euro

Deanulagis Sámástilt

Norsk prosjekteier: Samisk nærings- og utredningssenter
Norske IR-midler: 86 931 euro

Et av prosjektene som nå mottar støtte er “Muittut, muitalusat”- the story of the Sámi by the Sámi. I prosjektet går de tre samiske museene Siida i Inari, Ájtte i Jokkmokk og Saemien Sijte i Snåsa sammen for å skape en ny form for utstillingsspråk. Prosjektet skal løfte fram den samiske kulturarven gjennom nyskapende interaktiv teknologi. Gjennom samarbeidet får museene en unik mulighet til å samarbeide med universitetsmiljøene med å modernisere og digitalisere kulturopplevelser.

Delområde Nord
Styringskomiteen for Interreg Nord gav tilskudd til ni nye prosjekter. Av disse har to norske samarbeidspartnere:

Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat

Norsk prosjekteier: Verdensarvsenter for bergkunst Alta museum IKS
Norske IR-midler: 167 664 euro

Felles Fjellrev Nord II

Norsk prosjekteier: NINA, UiT
Norske IR-midler: 0

Reiselivsprosjektet Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat skal arbeide for å synliggjøre den geografiske verdensarven Struves meridianbue og de nordlige målingspunktene fra Haparanda-Torneo til Hammerfest. Prosjektet skal styrke verdensarven som en bærekraftig, ansvarlig og attraktiv destinasjon for læring kultur og turisme.

Se HER forfullstendig oversikt over alle prosjekter som mottok støtte fra Interreg Nord.

Programmet kommer med ny utlysning utover våren. Følg med på interreg.no for mer informasjon.