Utvikler digital testlab for fremtidens anleggsmaskiner

Miljøvennlige anleggsmaskiner er viktig for å omstille industrier til en grønnere hverdag. Dette gjelder mange sentrale næringer i den nordiske økonomien som gruvedrift, godstransport, skogbruk, og jordbruk.

Samtlige nasjonale myndigheter i de nordiske landene har klare mål om utslippsreduksjon for anleggsmaskiner som i dag hovedsakelig går på fossilt brennstoff. Samtidig kan ikke tømmer, malm og andre råvarer håndteres uten effektive arbeidsmaskiner som tilfredsstiller industriens krav til effektivitet.

Lager digital «tvilling» av anleggsmaskiner

Nuve-prosjektet forsøker å svare på disse utfordringene. Derfor har de utviklet Nuve-lab, en digital testlab hvor selskaper som produserer bærekraftige anleggsmaskiner kan teste hvor godt maskinene tåler sentrale utfordringer i industrien. Løsningen lager en digital prototype som testes under reelle forhold. Det vil si ved hjelp av en digital «tvilling av maskinen.

SINTEF Narvik er norsk prosjekteier i Nuve som har partnere fra Norge, Sverige og Finland med i prosjektet. Nuve gjennomføres som et hel-Nordisk samarbeid med Mobilab, et selskap som produserer autonome og energieffektive maskinkjøretøy.

Nuve mottar Interreg-støtte gjennom Nord-programmet.

Kvalitetssikrer maskiner som tåler en trøkk

Med utgangspunkt i den digitale plattformen skal Nuve-prosjektet tilby produktutvikling, forskning og opplæring i den virtuelle testlaben. Enheten bruker et dynamometer kobles til motoren, og tester kjøretøyet i den virtuelle plattformen hvor kjøretøyet simuleres med utfordringer som tilsvarer reelle arbeidsforhold. Dette kan for eksempel være i en skog, gruve, eller på et havneområde. Produktutviklerne kan dermed teste maskinene under trygge forhold for å sikre at de tåler påkjenningene i det naturlige miljøet.