Program: Nord

Arctic -ecocrete

I nordområdene blir det årlig deponert flere millioner tonn med uorganisk industrifall. Størsteparten kommer fra gruveindustrien som blant annet deponerer store mengder sten og sand. Prosjektsamarbeidet Arctic-ecocrete skal se på…

Fjellrev fant frender 30 mil unna

En fjellrev fra Varangerhalvøya vandret drøyt 300 kilometer mot sørvest, før den fant andre fjellrever i Reisa Nord. Det er gode nyheter for den kritisk trua arten, som i en årrekke har fått «Interreg-støtte» fra gode hjelpere i Norge og Sverige.

Samarbeid skaper vekst i den arktiske reiselivsnæringen

Hva er det som frister gjester til å besøke Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland? Og hvordan blir disse regionene markedsført og solgt ute i markedene? Dette var utgangspunktet for etableringen av det grenseoverskridende prosjektet Visit Arctic Europe.