Prisvinnende Interreg-prosjekt løfter fram den gode fortellingen

Mange forbinder Nordkalotten med storslått natur, et barskt arktisk klima og en enorm ressursrikdom. Men Nordkalotten er også folk og deres fortellinger. Interreg-prosjektet «Our Stories» har nettopp brukt den gode fortellingen til å løfte fram reiselivet i regionen.

Inger Birkelund er initiativtager til samarbeidsprosjektet «Our Stories».

Ihana! Som betyr «fantastisk» eller «herlig» på kvensk, er navnet på den lille reiselivsbedriften i Nordreisa som i sin tid tok initiativ til prosjektet som har jaktet på de gode historiene sammen med partnere i Finland og Sverige.

Inger Birkelund som selv har både kvenske og samiske røtter, startet bedriften med mål om å formidle den kvenske kulturarven. Samtidig så hun et stort potensial i å øke kunnskapen om folk og tradisjoner på tvers av grenser og etnisitet.

– Mye av Nordkalottens særegne kultur har gått tapt som følge av fornorsking og assimilering. Det står for eksempel veldig lite om kvensk kultur i lærebøkene. I min egen familie forsvant mye av den kvenske kulturen fordi man ikke hadde et bevisst forhold til å videreføre språk og tradisjoner til neste generasjon. Det samiske derimot var rett og slett forbundet med skam.

LES MER: Nytt Interreg-prosjekt skal ta Nordkalottens ur-fortellinger til reiselivet

LES MER: Dobbel norsk seier under årets Arctic Award

Verdifull kompetanse til regionens reiseliv
Med seg på laget fikk Birkelund både universitetsmiljøet og kulturutøvere som umiddelbart tente på ideen. Lapland universitetet i Tornio,Svefi – Sverigefinska Folkhögskolan i Haparanda, og musikkensemblet JORD har vært samarbeidspartnere i prosjektet som også har aktivisert en rekke bedrifter og enkeltaktører i regionen. Interreg Nord-programmet har finansiert prosjektet.

– De fleste reiselivsbedriftene er små og mangler både erfaring og muskler til å bruke storytelling i reiselivssammenheng. Derfor har det vært viktig for oss å gjøre disse fortellingene lett tilgjengelig, forteller Birkelund.

Prosjektet har blant annet utviklet en egen ressursside hvor rundt 100 fortellinger presenteres i et interaktivt kart. Fortellingene fra prosjektet har også tatt del i en større kunstnerisk prosess som igjen har utledet til en egen forestilling om temaet.

100 fortellinger om folk og tradisjoner på Nordkalotten utledet til en egen forestilling om temaet.

Fortellingen som metodikk
Som alle Interreg-prosjekter er gode samarbeidspartnere nøkkelen til varige og merkbare resultater, og et klart premiss for et felles kulturprosjekt som børster støv av de glemte fortellingene om folk i nord, på tvers av grenser, generasjoner og samfunn.

– Det var viktig å kartlegge fortellingene og hvilket forhold folk har til egen kultur og tradisjoner. Derfor gjennomførte vi en rekke intervjuer for å samle folks egne historier. Til sammen har rundt 250 personer vært delaktig i prosjektet.

Prosjektet har intervjuet en rekke aktører for å samle inn folks egne historier fra regionen.

Utviklet et unikt reiselivsprodukt
Den gode fortellingen legger grunnlaget for mang en reiselivssuksess. Tenk bare på Disneyland, Kardemommeby eller Kaptein Sabeltanns rike i Kjuttaviga.

– For oss startet reisen med at vi ble kontaktet av Inger. Vi fant fort ut at «Nordlysveien» og fortellingene langs veien fungerte bra som et godt utgangspunkt for det vi ønsket å formidle, utdyper prosjektleder Saila Puukko fra Universitetet i Lapland.

Nordlysveien er en turistvei i et historisk landskap som strekker seg gjennom tre land, fra Bottenviken i sør, til Barentshavet i nord. Dette enorme området har i århundrer vært et episenter for handel og kulturutveksling. Selv om grensene i dag setter sitt preg, er det lange linjer for krysskulturell erfaringsutveksling mellom befolkningen langs veien.

Prisvinnende kulturprosjekt
Det har ikke vært rent lite oppmerksomhet rundt prosjektet som har fått stor medieomtale både lokalt og nasjonalt. Our Stories-prosjektet mottok også i 2019 den internasjonale prisen Arctic Awards for kategorien «arktisk entreprenørskap».

Ifølge juryens begrunnelse har prosjektet blant annet vært flinke til å involvere ofte underrepresenterte grupper som kvinner, barn og etniske minoriteter.

– Vi har tydeligvis truffet noen strenger i folk, konkluderer Birkelund.

Our Stories stakk av med den gjeve internasjonale prisen Arctic Awards for kategorien «arktisk entreprenørskap».

Viderefører samarbeidet i nytt Interreg-prosjektet
Det skjer mye spennende når mennesker på tvers av landegrenser kommer sammen for å skape noe. Det vil de fleste som tar del i et Interreg-prosjekt erfare.

– Vi har så mye til felles, men er også ulike på noen områder. Det bidrar til nye perspektiver som vi ikke hadde fått uten et Interreg-prosjekt. Eksempelvis var de finske partnerne knallgode på design og profilering, mens man på svensk side hadde mye erfaring med kulturarrangementer, forteller Birkelund.

Prosjektet har søkt om midler til videreføring i et nytt prosjekt som har fått navnet «My story». Prosjektet vil gi reiselivsaktører i Norge og Finland mer kunnskap om hvordan fortellinger forankret i bærekraftig kultur kan være sterke markedsføringsverktøy. Halti næringshage er prosjekteier for prosjektet som har Universitetene i Lapland og Turku med på laget.

Under: Her kan du se en videopresentasjon av Our Stories-prosjektet.