Program: Nord

Aktene

Interreg-prosjektet Aktene skal fungere som en start for et langsiktig samarbeid mellom Sïjti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt center i Tärnaby. Samarbeidet skal fokusere på den felles samiske kulturen. Prosjektet…

Vanprod

Vanadium er en viktig innsatsvare i industrien og til tross en forventet økning i bruken av dette mineralet, er det ingen produksjonen av den i EU. I dette prosjektet skal…

C3TS – Arctic platform to create, 3D-print and sell

Prosjektet skal utvikle et avansert samarbeidsplattform som støtter den regionale industrien i implementering av 3D-printing teknologi med spesielt fokus på metall produkter. Produksjon av metall produkter har stor betydning for…

EEBAK

Prosjektet skal styrke kompetansen i grenseregionens kommuner om grønn samfunnsutvikling og energieffektivisering av bygninger i et arktisk klima. Gjennom oppfølging av lavenergihus i tre land skal aktørene i prosjektet kartlegge,…

Side 5 av 34
1...456...34