Brobyggere fikk innovasjonspris

Det norskledede prosjektet BRIDGE har forbedret muligheten for unge til å få jobb etter endt universitetsutdannelse. BRIDGE bygger bro mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere ved å utvikle metoder for å overvinne gapet mellom bedriftenes krav og studentenes kompetansenivå. Det gode arbeidet som er gjort ble belønnet med den gjeve innovasjonsprisen Arctic Awards.

BRIDGE har gitt bedrifter mulighet til å bli kjent med fremtidige ansatte. Samtidig har studentene fått møte sine potensielle arbeidsgivere. Det treårige innovasjons- og nettverksprosjektet har involvert om lag 60 småforetak og 250 eksamenskandidater fra fem universiteter i Barentsregionen. Turisme over grensene er en kritisk inntektskilde i regionen og også den næringen det har vært fokusert mest på i prosjektet.

Digitale ferdigheter et stort pluss

-Disse studentene har vist stor utvikling i sin helhets- og samfunnsforståelse, uttaler Jan Martin Solstad, i Finnmark og Troms fylkeskommune, ansvarlig for Interregs programområde KOLARTIC. – Studentene tok utfordringene som oppsto i mars 2020 på grunn av pandemien på strak arm. Elektroniske løsninger ble utvidet og planlagte samlinger ble videreført. De fortsatte å hete «samlinger» som om ingenting hadde skjedd, skryter Solstad.

Ungdom i arbeid i nærområdet

Det overordnede målet har vært å få unge ut i arbeid i nærområdet. Samtidig har prosjektet lagt vekt på økonomisk vekst ved å bygge en felles utdanningsplattform for institusjoner for høyere utdanning og små og mellomstore bedrifter.

Internasjonale grupper av sisteårsstudenter har skrevet avhandlinger for bedriftene, samt løst oppgaver innen produkt-/tjenesteinnovasjon, kundeutvikling og markedsinngang. Studentkompetansen spenner over forretnings- og reiselivsledelse, informasjonsteknologi, jus, språk og kommunikasjon på tvers av kulturer. Som ambassadører for egne land har studentene bidratt til å løse grenseoverskridende utfordringer i forretningskommunikasjonen.

-Vi har gjennom prosjektet samlet en mengde erfaringer om hvordan man kan lage og styre en utdanningsplattform som en bro mellom næringsliv og høyere utdanning. Vi har løst mange utfordringer – spesielt knyttet til kommunikasjon – rundt forståelse mellom ulike forretningskulturer, sier prosjektleder Peter Fischer.

-En konklusjon kan være at vi må tilpasse de interne strukturene i universitetene enda bedre, slik at de blir en støtte for samarbeidet med næringslivet. De bør være en integrert del av studiene, avslutter Fischer.

Prosjektet har sørget for samarbeid med nær 60 bedrifter. Hver bedrift har jobbet med mellom 3-5 studenter. Til sammen var om lag 250 studenter involvert. Studentene har utviklet 30 relevante forretingsforslag, som for eksempel webdesign, mobilapplikasjoner og nye forretningsforbindelser som bedriftene vil kunne dra nytte av i tiden som kommer.

Studentene fra alle fem partneruniversitetene under verkstedmøte i Vardø høsten 2019.

Innovasjonsprisen Arctic Award

Peter Fischer ved UiT, Norges arktiske universitet campus Alta, har vært internasjonal prosjektleder for prosjektet som har 5 partnere. Disse er fra Murmansk, Petrozavodsk og St. Petersburg i Russland, fra Rovaniemi og Tornio i Finland foruten UiT i Alta. I juni 2021 fikk han overrakt innovasjonsprisen «Arctic Award 2020» i kategorien «Entrepreneurial spirit» for de gode resultatene i prosjektet.

Mer informasjon om prosjektet finner du her: kolarcticbridge.com/