Dobbel norsk seier under årets Arctic award

Prisvinnerne ble annonsert under festaftenen i forbindelse med den Arktiske samarbeidskonferansen som gikk av stabelen 17. september i København.

Prisens formål er å løfte fram gode prosjekter som berører temaer av særlig relevans for den arktiske regionen. Alle prosjekter som finansieres av de fem samarbeidsprogrammene Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Nord, Interreg Botnia Atlantica, Kolarctic CBC og Karelia CBC, kvalifiserer til å motta prisen.

Arrangørene opererer med to priskategorier som byttes på hvert år. Årets kategorier var:

EU-ambassadør Jari Vilén, fra EU-kommisjonens European Political Strategy Centre (EPSC) fikk den ærefulle oppgaven som prisutdeler. Dette er tredje gangen Arctic Award deles ut.

LES MER: Stor interesse for det arktiske samarbeidsprosjektet

LES MER: Vant gjev pris under årets Arctic Awards

Our Stories-prosjektet mottok pris i kategorien «Arktisk entreprenørskap».

Priskategori 1: Arktisk entreprenørskap
Interreg Nord-prosjektet Our Stories stakk av med den gjeve prisen i kategorien «Arktisk entreprenørskap».

Siden 2002 har «Nordlysveien», som strekker seg mellom Norge, Sverige og Finland, vært ansett som en offisiell turistvei. Tross veiens lange eksistens, har ikke turistene strømmet til. Gjennom Our Stories-prosjektet har man jobbet målrettet med å skape blest rundt regionen og øke områdets attraktivitet. Prosjektet har løftet fram Nordkalottens særegne historie, kultur og språk som et tiltak for å styrke lokalt og regionalt reiseliv.

Ifølge juryens begrunnelse har prosjektet blant annet vært gode på å involvere underrepresenterte grupper som kvinner, ungdom og urfolk.

Norsk prosjekteier for Our Stories er ihana!, et kvensk kultur- og kompetansesenter.

Les mer om Our Stories-prosjektet HER.

Under kan du du se en presentasjon av prisvinneren Our Stories.

Priskategori 2: Bærekraftig ressursbruk
Den andre prisen gikk til NPA-prosjektet BusK i kategorien «Bærekraftig ressursbruk»

BusK har utviklet planleggingsverktøy for arealbruk og naturressursstyring i perifere og tynt befolkede områder. Prosjektet har tatt for seg landområder og forvaltningen av naturressurser som skogbruk, reindrift, landbruk, gruvedrift, turisme og rekreasjon.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at prosjektet har klart å skape stor lokal forankring, kunnskap og deltagelse blant naturbaserte industrier, og har implementert urfolks- og lokale kunnskaper i arealplanlegging.

UiT – Norges Arktiske universitet, er norsk prosjekteier for BusK-prosjektet.

Les mer om BusK-prosjektet HER.

Under kan du se en videopresentasjon av BusK-prosjektet.