Interreg Nord inviterer til samisk samarbeidskonferanse

Tid: 11-12. mars 2020
Sted: Jokkmokk, Ájtte museum, Sparebanksalen

Hvilke muligheter representerer EU og Interreg-samarbeidet for samiske interesser? Hvilke resultater og løsninger på felles utfordringer i Sápmi/Europa har Nord-prosjektene bidratt til å løse? Hvordan ser fremtiden ut for grenseoverskridende samarbeid i regionen?

Det er noen av de viktigste spørsmålene Interreg Nord-konferansen «Grenseløse muligheter for Sápmi» vil ta for seg.

Setter samisk utvikling og kulturbygging på dagsorden
Arrangørene har utformet et rikholdig program som reflekterer viktige utfordringer og mulighetsrommet for samisk kultur sett med Interreg-briller.

Lisanne Radershall fra OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) skal trekke linjene mellom det samiske og utviklingsmuligheter i Europa ved å presentere rapporten «Linking Indigenous Communities with Regional Development».

Louise Floman fra EU-kommisjonen skal fortelle om hvordan EU jobber opp mot den arktiske regionen og hvordan urfolk i regionen kan delta i arbeidet.

Det blir paneldiskusjon under tittelen Hvorfor er Interreg viktig for Sápmi?» hvor det blir deltagelse fra samtlige tre samiske parlamenter.

Det blir også prosjektpresentasjoner, inspirasjonsforedrag, utstillinger, kulturinnslag, nettverksbygging og masse mer!

Jonas Nuldén fra Europa Direkt Norrbotten modererer arrangementet.

Praktisk informasjon
Reservasjoner gjøres ved Hotel Jokkmokk. For booking og betaling, send e-post til info@hoteljokkmokk.se. Vennligst bruk koden «Interreg Nord» for bestilling.

Registrering til konferansen gjøres via påmeldingslenken HER.

HER finner du hele programmet.

Om Interreg Nord, delområde Sápmi
Interreg Nord legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske områder gjennom sitt arktiske særpreg med kaldt klima, mørketid, store naturområder og en enorm ressursrikdom.

Delområde Sápmi omfatter Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag samt deler av Innlandet (Elgå reinbeitedistrikt).