Utvikler løsninger for et økende og usynlig samfunnsproblem

Per og polyfluoralkyrende stoffer (PFAS) er en samlebetegnelse for en stor mengde kjemikalier som utgjør et voksende samfunnsproblem. Dette er kjemisk stabile og skadelige stoffer som brukes i alt fra brannslukkingsapparat til kjøkkenredskaper (teflon).

Samtidig gjør den stabile kjemiske koblingen at stoffene kan ha svært lang nedbrytningstid hvilket igjen betyr at stoffene lett havner i naturen, og over store avstander.

Mange PFAS-stoffer er giftige og kreftfremkallende, selv med lave konsentrasjoner. I dag finner man PFAS i både grunnvann og jord, og derfor har alle mennesker spor av PFAS i blodet.

Interreg-prosjektet Less-PFAS har sett på ulike behandlingsmetodikker for materialer som er forurenset av PFAS og hvordan disse kan brukes i stor skala. Det eksisterer løsninger, men disse er uprøvde, og innebærer store kostnader for å deponere.

Prosjektet består av samarbeidspartnere fra Norge, Sverige og Finland, og mottar Interreg-Støtte fra Nord-programmet.

Videreutvikler de mest lovende metodene

Prosjektet har plukket ut de mest lovende metodene, og jobber for å optimalisere disse i laboratorier.

Den samlede kompetansen i prosjektet skal utarbeide felles nedbrytningsprosesser av PFAS til ferdige metoder, som er svært ettertraktet av miljø- og resirkuleringsbansjen. Helt konkret tester man elektrokjemiske nedbrytningsmetoder.

To doktorander, en ved Luleås tekniske universitet og en ved universitetet i Oulu, jobber fast med disse forsøkene. De første resultatene skal presenteres på den internasjonale konferansen «Characterisation and remediation of per polyfluoralkyl substances (PFAS) and other emerging conteminants” I mars 2020.

Samarbeid avgjørende for gode resultater

Siden PFAS-stoffer er svært mobile stoffer som kan spre seg over store områder på tvers av landegrenser, er det helt essensielt at alle land deltar i arbeidet med å redusere skadelige PFAS i miljøet.

Gjennom prosjektet sikter man på å komme et skritt nærmere varige løsninger som kan redusere miljøgifter i kretsløpet.