Andre utlysning av Interreg Europe`s fagfellevurdering – Få verdifull tilbakemelding på prosjekter i din region!

Trenger du en plan på hvordan ditt program kan måle energieffektivitet bedre? Ønsker du nye og bedre måter for internasjonalisering av SMB-er? Eller planlegger du å implementere digitale mobile løsninger for din region? Gjennom erfaringsutveksling fra et panel av europeiske eksperter kan du få inspirasjon og hjelp til å nå dine mål.

Nylig åpnet den andre utlysningen på tjenesten. Fram til 28. Juni kan du melde din interesse for en fagfellevurdering ved å utfylle skjemaet HER.

Hvordan fungerer en fagfellevurdering?
Eksperter fra et utvalg av europeiske regioner inviteres til din region/vertsland hvor de skal se på den spesifikke territorielle og tematiske konteksten, samt komme med anbefalinger basert på deres erfaring og ekspertise.

I løpet av to dager skal besøket både analysere den regionale situasjonen, diskutere nye vinklinger, samt komme med anbefalinger på løsninger og utforme en smørbrødliste på hvordan du spesifikt skal nå dine mål i din region. 

Interregional læring på tvers av regioner er kjernen av denne nyopprettede tjenesten. Gjennom deltagelse, erfaringsutveksling og refleksjon bygger man robuste regioner sammen. I tillegg til at din region kan være vertsregion, er det også anledning for å delta selv som en fagfelle ved en senere anledning.

Den eksterne fagvurderingen må inneholde fagfeller fra minst to forskjellige land som ikke er fra samme land som vertslandet.

Tjenesten kan finansiere opp til seks fagfeller for et besøk, mens vertslandet selv må organisere og betale for kostnader i forbindelse med besøket.

Hvordan søke?
Tjenesten retter seg hovedsakelig mot offentlige myndigheter med ansvar for utviklingsprosjekter og policyutforminger i sine respektive regioner. For å søke om å bli vertskapsland, se HER.

Ditt kandidatur vil bli vurdert av et panel bestående av eksperter på ulike fagområder.

Før du sender inn en søknad anbefales det å lese over søknadskriteriene. Dette vil gi deg all nødvendig informasjon om søkeprosessen, samt en praktisk guide om de ulike stegene ved en «peer review».

For å være med på en fagfellevurdering kreves det også medlemskap i Interreg Europe-nettverket. Logg deg inn eller registrer deg.