Utlyser nye runder med den populære tjenesten fagfellevurdering

Nylig åpnet en ny utlysningsrunde for tjenesten fagfellevurdering (peer review). Nytt fra i år er at man kan sende søknad når som helst og uten frist. Med jevne mellomrom kommer programmet derimot til å publisere datoer for når bedømmelseskomiteen kommer sammen for å avgjøre hvilke søknader som blir valgt til å få den neste fagfellevurderingen.

En fagfellevurdering er en flott måte å få feedback og råd fra andre europeiske regioner (peers) på hvordan man implementer policyer og programmer. Om du så trenger innspill på måling av energieffektivitet, nye måter å internasjonalisere SMB-er, eller mulighetene for å investere i digital eller grønn teknologi. Å utveksle ideer med folk fra andre regioner som har erfaring med dette, kan gi deg inspirasjon og løsninger, sett med et blikk «utenfra».

Hvordan fungerer en fagfellevurdering?
Eksperter fra et utvalg av europeiske regioner inviteres til din region/vertsland hvor de skal se på den spesifikke territorielle og tematiske konteksten, samt komme med anbefalinger basert på deres erfaring og ekspertise.

I løpet av to dager skal besøket både analysere den regionale situasjonen, diskutere nye vinklinger, samt komme med anbefalinger på løsninger og utforme en smørbrødliste på hvordan du spesifikt skal nå dine mål i din region.

Den eksterne fagvurderingen må inneholde fagfeller fra minst to forskjellige land som ikke er fra samme land som vertslandet.
Tjenesten kan finansiere opp til seks fagfeller for et besøk, mens vertslandet selv må organisere og betale for kostnader i forbindelse med besøket.

Hvordan søke?
Tjenesten retter seg hovedsakelig mot offentlige myndigheter med ansvar for utviklingsprosjekter og policyutforminger i sine respektive regioner. For å søke om å bli vertskapsland, se HER.

Ditt kandidatur vil bli vurdert av et panel bestående av eksperter på ulike fagområder.

Før du sender inn en søknad anbefales det å lese over søknadskriteriene. Dette vil gi deg all nødvendig informasjon om søkeprosessen, samt en praktisk guide om de ulike stegene ved en fagfellevurdering.

Les mer om Interreg Europe-tjenesten fagfellevurdering HER.