ername %s is not registered on this site. If you are unsure of your username, try your email address instead.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: The username %s is not registered on this site. If you are unsure of your username, try your email address instead.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Brukernavnet %s er ikke registrert på dette nettstedet. Om du er usikker på ditt brukernavn, forsøk med din e-postadresse i stedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: The username field is empty.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: The username field is empty.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Brukernavnfeltet er tomt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: There is no account with that username or email address.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: There is no account with that username or email address.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Det finnes ingen konto med det brukernavnet eller den e-postadressen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: There was a problem creating site entry.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: There was a problem creating site entry.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Det oppsto et problem med å lage nettstedsoppføring.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: This email address is already registered. Log in with this address or choose another one.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: This email address is already registered. Log in with this address or choose another one.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Denne e-posten er allerede registrert. Logg inn med denne adressen eller velg en annen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: This is not a valid feed template.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: This is not a valid feed template.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Dette er ikke en gyldig nyhetsstrøm-mal.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: This username is already registered. Please choose another one.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: This username is already registered. Please choose another one.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Dette brukernavnet er allerede registrert. Vennligst velg et annet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: This username is invalid because it uses illegal characters. Please enter a valid username.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: This username is invalid because it uses illegal characters. Please enter a valid username.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Dette brukernavnet er ugyldig fordi det har ugyldige tegn. Vennligst skriv inn et gyldig brukernavn.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Unknown email address. Check again or try your username.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Unknown email address. Check again or try your username.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil:: Ukjent e-postadresse. Prøv igjen eller forsøk med ditt brukernavn.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Unknown username. Check again or try your email address.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Unknown username. Check again or try your email address.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Ukjent brukernavn. Prøv igjen eller forsøk med din e-postadresse.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: User registration is currently not allowed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: User registration is currently not allowed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Brukerrregistrering av for tiden ikke tillatt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: WordPress %1$s requires MySQL %2$s or higher' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: WordPress %1$s requires MySQL %2$s or higher', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: WordPress %1$s krever MySQL %2$s eller høyere.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your URL is too long.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your URL is too long.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Din url er for lang.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your account has been marked as a spammer.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your account has been marked as a spammer.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Din konto har blitt merket som spam.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your comment is too long.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your comment is too long.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Din kommentar er for lang.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your email address is too long.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your email address is too long.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Din e-postadresse er for lang.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your name is too long.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your name is too long.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Ditt navn er for langt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your password reset link appears to be invalid. Please request a new link below.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your password reset link appears to be invalid. Please request a new link below.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil: Din lenke for å sette nytt passord ser ut til å være ugyldig. Vennligst be om en ny lenke nedenfor.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error: Your password reset link has expired. Please request a new link below.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error: Your password reset link has expired. Please request a new link below.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Feil:: Lenken for tilbakestilling av passord har utløpt. Vennligst be om en ny lenke nedenfor.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'You have successfully updated WordPress! Please log back in to see what’s new.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'You have successfully updated WordPress! Please log back in to see what’s new.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Du har oppdatert WordPress! Vennligst logg inn igjen for å se hva som er nytt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A UUID provided by the application to uniquely identify it. It is recommended to use an UUID v5 with the URL or DNS namespace.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A UUID provided by the application to uniquely identify it. It is recommended to use an UUID v5 with the URL or DNS namespace.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En UUID fra applikasjonen for unikt å kunne identifisere den. Det er anbefalt å bruke en UUID v5 med URL- eller DNS-navnerom.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A WordPress Commenter' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A WordPress Commenter', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En WordPress-kommentator', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A calendar of your site’s posts.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A calendar of your site’s posts.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En kalender med innlegg fra ditt nettsted.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A city in the same timezone as you.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A city in the same timezone as you.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En by i samme tidssone som deg.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A cloud of your most used tags.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A cloud of your most used tags.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En sky med de mest brukte stikkordene.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A date format for all date strings.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A date format for all date strings.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et datoformat for alle datostrenger.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A day number of the week that the week should start on.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A day number of the week that the week should start on.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et nummer tilsvarende ukedagen som uka skal starte på.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A description of the pattern.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A description of the pattern.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En beskrivelse av mønsteret.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A description of the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A description of the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En beskrivelse av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A detailed variation description.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A detailed variation description.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En detaljert beskrivelse av varianten.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A duplicate event already exists.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A duplicate event already exists.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En duplikathendelse eksisterer allerede.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A human-readable description of the post type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A human-readable description of the post type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En brukervennlig beskrivelse av innleggstypen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A human-readable description of the taxonomy.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A human-readable description of the taxonomy.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En brukervennlig beskrivelse av taksonomien.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A human-readable variation title.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A human-readable variation title.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En menneske-lesbar tittel for varianten', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A key value mismatch has been detected. Please follow the link provided in your activation email.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En uoverensstemmelse mellom nøkkelverdier er oppdaget. Vennligst følg lenken som ble levert med din e-post om aktivering.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A label describing the test.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A label describing the test.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En etikett som beskriver testen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A link to a post format' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A link to a post format', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En lenke til et innleggsformat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A list of the inner block\'s own inner blocks. This is a recursive definition following the parent innerBlocks schema.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A list of the inner block\'s own inner blocks. This is a recursive definition following the parent innerBlocks schema.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En liste over den indre blokkens egne indre blokker. Dette er en rekursiv definisjon, som følger innerBloks-skjemaet for forelderblokker.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A list of your site’s Pages.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A list of your site’s Pages.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En liste med ditt nettsteds sider.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A list or dropdown of categories.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A list or dropdown of categories.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En liste eller nedtrekksmeny med kategorier.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A media item.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A media item.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et medieelement.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A monthly archive of your site’s Posts.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A monthly archive of your site’s Posts.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et månedlig arkiv av ditt nettsteds innlegg.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A more descriptive explanation of what the test looks for, and why it is important for the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A more descriptive explanation of what the test looks for, and why it is important for the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En mer beskrivende forklaring på hva testen ser etter og hvorfor den er viktig for brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A name is required for this term.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A name is required for this term.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et navn er nødvendig for denne termen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A named status for the object.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A named status for the object.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En navngitt status for objektet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A named status for the post.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A named status for the post.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En navngitt status for innlegget.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A named status for the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A named status for the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En navngitt status for temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A new comment on the post "%s" is waiting for your approval' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A new comment on the post "%s" is waiting for your approval', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En ny kommentar til innlegget "%s" venter på godkjenning fra deg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A new pingback on the post "%s" is waiting for your approval' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A new pingback on the post "%s" is waiting for your approval', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et nytt tilbakeping til innlegget "%s" venter på godkjenning fra deg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A new trackback on the post "%s" is waiting for your approval' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A new trackback on the post "%s" is waiting for your approval', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et nytt tilbaketråkk på innlegget «%s» venter på din godkjenning', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A password protected post can not be set to sticky.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A password protected post can not be set to sticky.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et passordbeskyttet innlegg kan ikke gjøres klebrig.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A password to protect access to the content and excerpt.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A password to protect access to the content and excerpt.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et passord for å beskytte tilgangen til innholdet og utdraget.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A plugin disallowed this event.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A plugin disallowed this event.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En utvidelse tillot ikke denne hendelsen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A plugin prevented the event from being rescheduled.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A plugin prevented the event from being rescheduled.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En utvidelsen forhindret hendelsen fra å bli planlagt på nytt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A plugin prevented the event from being scheduled.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A plugin prevented the event from being scheduled.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En utvidelse forhindret hendelsen fra å bli planlagt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A plugin prevented the event from being unscheduled.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A plugin prevented the event from being unscheduled.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En utvidelse forhindret hendelsen fra å bli fjernet fra planlagt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A plugin prevented the hook from being cleared.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A plugin prevented the hook from being cleared.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En utvidelse forhindret knaggen i å bli tømt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A post can not be sticky and have a password.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A post can not be sticky and have a password.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et innlegg kan ikke være klebrig og ha et passord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A recovery link was already sent %1$s ago. Please wait another %2$s before requesting a new email.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A recovery link was already sent %1$s ago. Please wait another %2$s before requesting a new email.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En gjenopprettingslink ble allerede sendt for %1$s siden. Vennligst vent %2$s før du forespør ny e-post.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A search form for your site.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A search form for your site.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et søkefelt for ditt nettsted.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A set of high quality curated patterns.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A set of high quality curated patterns.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et sett med kuraterte mønstre av høy kvalitet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A short description of the block, in human readable format.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A short description of the block, in human readable format.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En kort beskrivelse av blokken, i lesbart format.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A static page' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A static page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En statisk side', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A sticky post can not be password protected.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A sticky post can not be password protected.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et klebrig innlegg kan ikke passordbeskyttes.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A structure tag is required when using custom permalinks. Learn more' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A structure tag is required when using custom permalinks. Learn more', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En struktur-tagg kreves når du bruker tilpassede permalenker. Lær mer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A term with the name provided already exists in this taxonomy.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A term with the name provided already exists in this taxonomy.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En term med det navnet finnes allerede i denne taksonomien.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A term with the name provided already exists with this parent.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A term with the name provided already exists with this parent.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En term med dette navnet finnes allerede med denne forelderen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A time format for all time strings.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A time format for all time strings.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et tidsformat for alle tids-strenger.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A title on that page cannot be found.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A title on that page cannot be found.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klarte ikke å finne en tittel på den siden.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A valid URL was not provided.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A valid URL was not provided.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En gyldig URL ble ikke angitt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A valid email address is required.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A valid email address is required.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En gyldig e-postadresse er påkrevd.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A variable mismatch has been detected.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A variable mismatch has been detected.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En uoverensstemmelse mellom variabler er oppdaget.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A variety of designs to display your team members.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A variety of designs to display your team members.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En utvalg utforminger for å vise dine arbeidsgruppemedlemmer.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A variety of footer designs displaying information and site navigation.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A variety of footer designs displaying information and site navigation.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et utvalg sidebunnutforminger som viser informasjon og nettstedsnavigasjon.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A variety of header designs displaying your site title and navigation.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A variety of header designs displaying your site title and navigation.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et utvalg sidetopputforminger som viser din nettstedstittel og navigasjon.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A widget containing a block.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A widget containing a block.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En widget som inneholder en blokk.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'AIM' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'AIM', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'AIM', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'AM' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'AM', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'AM', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'About WordPress' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'About WordPress', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Om WordPress', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Action' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Action', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Handling', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Action has been confirmed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Action has been confirmed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Handling har blitt bekreftet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Actions' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Actions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Handlinger', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Activate' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Activate', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktiver', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Activate & Publish' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Activate & Publish', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktiver og publiser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Activation Key Required' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Activation Key Required', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktiveringsnøkkel påkrevd', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Activation Key:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Activation Key:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktiveringsnøkkel:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Active theme' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Active theme', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktivt tema', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Active theme: %1$s (version %2$s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Active theme: %1$s (version %2$s)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktivt tema: %1$s (versjon %2$s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Items' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Items', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til elementer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Link' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til lenke', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Media' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Media', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til media', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Menu Items' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Menu Items', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til menyvalg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Category' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Category', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til ny kategori', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Changeset' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Changeset', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt endringssett', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Link Category' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Link Category', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til ny lenkekategori', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Navigation Menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Navigation Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til ny navigasjonsmeny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Page' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til ny side', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Post' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Post', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt innlegg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt stikkord', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Template' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til ny mal', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add New Template Part' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add New Template Part', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til ny delmal', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add a Widget' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add a Widget', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til en widget', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add a navigation menu to your sidebar.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add a navigation menu to your sidebar.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til en navigasjonsmeny i kolonnen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add alternate sources for maximum HTML5 playback' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add alternate sources for maximum HTML5 playback', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til flere kilder for maksimal HTML5-avspilling', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add audio source' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add audio source', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til lydkilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add media' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add media', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til media', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add new Pattern' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add new Pattern', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt mønster', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add new header image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add new header image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt toppbilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add new image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add new image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt bilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add or remove menu items' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add or remove menu items', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til eller slett menyvalg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add or remove tags' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add or remove tags', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til eller fjern stikkord', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add subtitles' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add subtitles', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til undertekster', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add title' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til tittel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to Audio Playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to Audio Playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i spillelisten med lydfiler', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to Dictionary' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to Dictionary', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i ordbok', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to Menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i meny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to Widget' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to Widget', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i widget', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to audio playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to audio playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i spilleliste med lydfiler', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to gallery' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i galleri', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to menu: %1$s (%2$s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to menu: %1$s (%2$s)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i meny: %1$s (%2$s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to video Playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to video Playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i videospilleliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to video playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to video playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til i videospilleliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add video source' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add video source', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til videokilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add your own CSS code here to customize the appearance and layout of your site.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add your own CSS code here to customize the appearance and layout of your site.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til din egen CSS-kode her for å tilpasse utseendet og layouten til siden din.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Added:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Added:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lagt til:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Adding an RSS feed to this site’s homepage is not supported, as it could lead to a loop that slows down your site. Try using another block, like the Latest Posts block, to list posts from the site.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Adding an RSS feed to this site’s homepage is not supported, as it could lead to a loop that slows down your site. Try using another block, like the Latest Posts block, to list posts from the site.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Det er ikke støtte for å legge til en RSS feed for dette nettstedets hjemmeside siden det kan føre til en løkke som gjør nettsiden treg. Prøv å bruke en annen blokk, for eksempel Siste Innlegg-blokken, for å vise innlegg fra nettstedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Additional CSS' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Additional CSS', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ekstra CSS', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Additional images added to this gallery: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Additional images added to this gallery: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Flere bilder er lagt til i dette galleriet: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Additional items found: %d' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Additional items found: %d', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilleggselementer funnet: %d', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Additional shortcuts,' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Additional shortcuts,', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ytterligere snarveier,', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Administration email verification' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Administration email verification', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bekreftelse av e-postadresse for administrasjon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Advanced' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Advanced', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avansert', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Advanced Options' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Advanced Options', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avanserte alternativer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Afrikaans' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Afrikaans', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Afrikaans', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Albanian' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Albanian', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Albansk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Album' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Album', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Album', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Align' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Align', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plasser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Align center' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Align center', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Midtjustert', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Align left' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Align left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Venstrejustert', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Align right' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Align right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Høyrejustert', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alignment' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alignment', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stille opp', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Categories' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle kategorier', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Changesets' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Changesets', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle endringssett', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Link Categories' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Link Categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle lenkekategorier', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Pages' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Pages', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle sider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Patterns' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Patterns', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle mønstre', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Posts' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle innlegg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Tags' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Tags', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle stikkord', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All capabilities assigned to the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All capabilities assigned to the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle tilganger som er tildelt brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All capabilities used by the post type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All capabilities used by the post type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle tilganger brukt av innholdstypen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All capabilities used by the taxonomy.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All capabilities used by the taxonomy.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle tilganger som er brukt av taksonomien.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All dates' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All dates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle datoer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All features, supported by the post type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All features, supported by the post type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle funksjoner, støttet av innleggstypen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All media items' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All media items', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alle mediefiler', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow comments' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow comments', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillat kommentarer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new articles.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new articles.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillat lenkevarslinger fra andre blogger (tilbakesporinger og tilbaketråkk) på nye artikler.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new posts.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillat lenkevarslinger fra andre blogger (tilbakeping og tilbaketråkk) for nye artikler.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow new users to sign up' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow new users to sign up', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillat nye brukere å registrere seg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow people to submit comments on new posts.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow people to submit comments on new posts.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillat besøkende å kommentere på nye innlegg.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow search engines to index this site.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow search engines to index this site.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillat søkemotorer å katalogisere dette nettstedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allowed Files' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allowed Files', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Godkjente filtyper', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allows use of HTML5 markup for search forms, comment forms, comment lists, gallery, and caption.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allows use of HTML5 markup for search forms, comment forms, comment lists, gallery, and caption.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tillater bruk av HTML5-kode for søkeskjema, kommentarskjema, kommentarlister, galleri og bildetekster.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Already Installed' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Already Installed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Allerede installert', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alt Text' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alt Text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alt-tekst', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alternative Text' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alternative Text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alternativ tekst', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alternative source' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alternative source', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alternativ kilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alternative text to display when attachment is not displayed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alternative text to display when attachment is not displayed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Alternativ visningstekst når vedlegget ikke vises.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Ambiguous term name used in a hierarchical taxonomy. Please use term ID instead.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Ambiguous term name used in a hierarchical taxonomy. Please use term ID instead.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tvetydig navn på term brukt i hierarkisk taksonomi. Bruk term-ID i stedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the menu location.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the menu location.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En alfanumerisk identifikator for menyposisjonen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the post type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the post type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En alfanumerisk identifikator for innleggstypen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the post unique to its type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the post unique to its type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Den alfanumeriske identifikatoren til innlegget og som er unik for sin type.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the revision unique to its type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the revision unique to its type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En alfanumerisk identifikator for revisjonen, unik for dens type.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the status.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the status.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En alfanumerisk identifikator for statusen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the taxonomy.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the taxonomy.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En alfanumerisk identifikator for taksonomien.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the term unique to its type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the term unique to its type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Den alfanumeriske identifikatoren til en ressurs som er unik for sin type.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An alphanumeric identifier for the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An alphanumeric identifier for the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En alfanumerisk identifikator for brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An application name is required to create an application password.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An application name is required to create an application password.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et navn på applikasjonen er nødvendig for å opprette et applikasjonspassord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An array of post types that the pattern is restricted to be used with.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An array of post types that the pattern is restricted to be used with.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En rekke innholdstyper mønsteret er begrenset til bruk med.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An array of template types where the pattern fits.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An array of template types where the pattern fits.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En rekke maltyper der mønsteret passer.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An error has occurred. Please reload the page and try again.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An error has occurred. Please reload the page and try again.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Noe gikk galt. Last inn siden på nytt og prøv igjen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An error occurred adding you to this site. Go to the homepage.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An error occurred adding you to this site. Go to the homepage.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En feil oppsto når du skulle legges til på dette nettstedet. Tilbake til forsiden.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An error occurred during the activation' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An error occurred during the activation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En feil oppstod under aktivering', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An error occurred in the upload. Please try again later.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An error occurred in the upload. Please try again later.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En feil oppstod under opplasting. Vennligst prøv igjen senere.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An error of type %1$s was caused in line %2$s of the file %3$s. Error message: %4$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An error of type %1$s was caused in line %2$s of the file %3$s. Error message: %4$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En feil av typen %1$s ble forårsaket i linje %2$s i filen %3$s. Feilmelding: %4$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An image should not be lazy-loaded and marked as high priority at the same time.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An image should not be lazy-loaded and marked as high priority at the same time.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Et bilde kan ikke lastes sent og merket som høyt prioritert på samme tid.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An incomplete personal data request for this email address already exists.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An incomplete personal data request for this email address already exists.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En ufullstendig personvernrelatert forespørsel for denne e-postadressen finnes allerede.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'An unexpected error occurred. Something may be wrong with WordPress.org or this server’s configuration. If you continue to have problems, please try the support forums.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'An unexpected error occurred. Something may be wrong with WordPress.org or this server’s configuration. If you continue to have problems, please try the support forums.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En uventet feil skjedde. Noe er kanskje galt med WordPress.org eller denne tjenerens konfigurasjon. Hvis problemene fortsetter, vennlist prøv brukerstøtteforaene.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Ancestor blocks.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Ancestor blocks.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Overordnede blokker.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Angle to rotate clockwise in degrees.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Angle to rotate clockwise in degrees.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Roter antall grader med klokken.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Anonymous' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Anonymous', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Anonym', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Any extra capabilities assigned to the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Any extra capabilities assigned to the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ekstra tilganger som er tildelt brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Appearance' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Appearance', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Utseende', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Application password not found.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Application password not found.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Applikasjonspassord ikke funnet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Application passwords are not available for your account. Please contact the site administrator for assistance.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Application passwords are not available for your account. Please contact the site administrator for assistance.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Applikasjonspassord er ikke tilgjengelig for din konto. Vennligst kontakt administratoren av nettstedet for hjelp.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Application passwords are not available.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Application passwords are not available.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Applikasjonspassord er ikke tilgjengelige.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Apply' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Apply', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bruk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Approve it: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Approve it: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Godkjenn den: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'April' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'April', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'april', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'April abbreviationApr' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'April abbreviation', 'singular' => 'Apr', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'apr', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arabic' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arabic', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Arabisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arbitrary HTML code.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arbitrary HTML code.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vilkårlig HTML-kode.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arbitrary text.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arbitrary text.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vilkårlig tekst.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Archive (%s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => true, 'context' => NULL, 'singular' => 'Archive (%s)', 'plural' => 'Archives (%s)', 'translations' => array ( 0 => 'Arkiv (%s)', 1 => 'Arkiv (%s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Archives' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Archives', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Arkiv', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure it exists?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure it exists?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at den eksisterer?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure the database server is not under particularly heavy load?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure the database server is not under particularly heavy load?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at databasetjeneren ikke er under spesielt høy belastning?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure the database server is running?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure the database server is running?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at databasetjeneren kjører?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you have the correct username and password?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you have the correct username and password?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at du har korrekt brukernavn og passord?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you have typed the correct hostname?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you have typed the correct hostname?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at du har skrevet inn det korrekte vertsnavnet?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to delete this theme?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to delete this theme?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at du vil slette dette temaet?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to discard your unpublished changes?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to discard your unpublished changes?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du sikker på at du vil forkaste de ikke-publiserte endringene dine?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to do this?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to do this?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sikker på at det er dette du vil?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arguments cannot be prepared as both an Identifier and Value. Found the following conflicts: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arguments cannot be prepared as both an Identifier and Value. Found the following conflicts: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Argumenter kan ikke behandles som både identifikator og verdi. Fant følgende konflikter: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Array of column names to be searched.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Array of column names to be searched.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En rekke kolonnemavn som skal gjennomsøkes.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Array of image edits.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Array of image edits.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rekke med bilderedigeringer.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Artist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Artist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Artist', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'As a browser icon' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'As a browser icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Som et nettleserikon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'As a percentage of the image, the height to crop the image to. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'As a percentage of the image, the height to crop the image to. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Som prosent av bildet, høyden bildet skal beskjæres til. UTFASET: Bruk `modifiers` i stedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'As a percentage of the image, the width to crop the image to. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'As a percentage of the image, the width to crop the image to. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Som prosent av bildet, bredden bildet skal beskjæres til. UTFASET: Bruk `modifiers` i stedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'As a percentage of the image, the x position to start the crop from. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'As a percentage of the image, the x position to start the crop from. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Som prosent av bildet, x-posisjonen beskjæringen skal starte fra. UTFASET: Bruk `modifiers` i stedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'As a percentage of the image, the y position to start the crop from. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'As a percentage of the image, the y position to start the crop from. DEPRECATED: Use `modifiers` instead.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Som prosent av bildet, y-posisjonen beskjæringen skal starte fra. UTFASET: Bruk `modifiers` i stedet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'As an app icon' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'As an app icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Som et app-ikon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Assign a parent term to create a hierarchy. The term Jazz, for example, would be the parent of Bebop and Big Band.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Assign a parent term to create a hierarchy. The term Jazz, for example, would be the parent of Bebop and Big Band.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilordne en overordnet term for å lage et hierarki. Termen «Jazz», for eksempel, vil være overordnet «Bebop» og «Storband».', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment Attributes' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment Attributes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vedleggsattributter', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment Details' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment Details', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vedleggsdetaljer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment Display Settings' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment Display Settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skjerminnstillinger for vedlegg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment Page' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment Page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vedleggsside', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment Pages' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment Pages', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vedleggssider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment Preview' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment Preview', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forhåndsvisning av vedlegg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment details' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment details', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vedleggsdetaljer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment post ID' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment post ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innleggs-ID for vedlegg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attachment type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attachment type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vedleggstype.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attempted to set image quality outside of the range [1,100].' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attempted to set image quality outside of the range [1,100].', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prøvde å sette bildekvaliteten utenfor intervallet [1,100].', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attempting to parse a shortcode without a valid callback: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attempting to parse a shortcode without a valid callback: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prøver å parse en kortkode uten gyldig callback: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attributes for the block.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attributes for the block.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Attributter for blokken.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lyd', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio (%s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => true, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio (%s)', 'plural' => 'Audio (%s)', 'translations' => array ( 0 => 'Lyd (%s)', 1 => 'Lyd (%s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio Player' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio Player', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lydavspiller', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio Widget' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio Widget', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lydwidget', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio Widget (%d)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => true, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio Widget (%d)', 'plural' => 'Audio Widget (%d)', 'translations' => array ( 0 => 'Lydwidget (%d)', 1 => 'Lydwidget (%d)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio details' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio details', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lyddetaljer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio title' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lydtittel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Audio title…' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Audio title…', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lydtittel…', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'August' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'August', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'august', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'August abbreviationAug' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'August abbreviation', 'singular' => 'Aug', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'aug', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Author' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Author', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forfatter', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Author URL of the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Author URL of the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forfatter-URLen til brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Author:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Author:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forfatter:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Author: %1$s (IP address: %2$s, %3$s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Author: %1$s (IP address: %2$s, %3$s)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forfatter %1$s (IP-adresse: %2$s, %3$s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Author: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Author: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forfatter: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Automatically add new top-level pages to this menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Automatically add new top-level pages to this menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg automatisk til nye toppnivåsider i denne menyen', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Automatically add paragraphs' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Automatically add paragraphs', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til avsnitt automatisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Autoplay' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Autoplay', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Automatisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Avatar URL with image size of %d pixels.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Avatar URL with image size of %d pixels.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avatar-URL med en bildestørrelse på %d piksler.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Avatar URLs for the comment author.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Avatar URLs for the comment author.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avatar-URLer for forfatteren av kommentaren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Avatar URLs for the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Avatar URLs for the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avatar-URLer for brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Back' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Back', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilbake', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Background Color' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Background Color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bakgrunnsfarge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Background Image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Background Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bakgrunnsbilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Background PresetPreset' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Background Preset', 'singular' => 'Preset', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mal', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Background color' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bakgrunnsfarge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Base64 encoded representation of the instance settings.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Base64 encoded representation of the instance settings.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Base64-kodet representasjon av innstillingen for instansen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Belarusian' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Belarusian', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'hviterussisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bitrate' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bitrate', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bitrate', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bitrate Mode' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bitrate Mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bitratemodus', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bitrate:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bitrate:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bitrate:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Black' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Black', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Svart', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blavatar' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blavatar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blavatar', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block "%1$s" does not contain a style named "%2$s".' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block "%1$s" does not contain a style named "%2$s".', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk "%1$s" inneholder ikke en stil med navn "%2$s".', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block "%1$s" is declaring %2$s support in %3$s file under %4$s. %2$s support is now declared under %5$s.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block "%1$s" is declaring %2$s support in %3$s file under %4$s. %2$s support is now declared under %5$s.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokken "%1$s" angir støtte for %2$s i filen %3$s i %4$s. Støtte for %2$s er nå angitt i %5$s.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block HTML:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block HTML:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'HTML-blokk:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block attributes.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block attributes.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk-attributter.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block category.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block category.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk-kategori.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block example.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block example.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk-eksempel.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block keywords.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block keywords.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk-nøkkelord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block name must be a string.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block name must be a string.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Navn på blokk må være en streng.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block name.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block name.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokknavn.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block namespace.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block namespace.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokkens navnerom.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryAbout' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'About', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Om', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryBanners' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Banners', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Toppbilder', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryButtons' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Buttons', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Knapper', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryCall to Action' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Call to Action', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Handlingsdriver', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryColumns' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Columns', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolonner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryContact' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Contact', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontakt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryFeatured' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Featured', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fremhevet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryFooters' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Footers', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sidebunner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryGallery' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Galleri', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryHeaders' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Headers', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sidetopper', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryMedia' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Media', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Media', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryPortfolio' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Portfolio', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Portefølje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryPosts' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innlegg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryServices' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Services', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tjenester', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryTeam' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Team', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Arbeidsgruppe', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryTestimonials' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Testimonials', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Omtaler', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern categoryText' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern category', 'singular' => 'Text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tekst', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern category "%s" not found.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block pattern category "%s" not found.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokkmønster-kategorien "%s" ble ikke funnet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern category name must be a string.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block pattern category name must be a string.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokkmønster-kategorinavnet må være en streng.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleGrid' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rutenett', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleImage at left' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Image at left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bilde til venstre', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleLarge title' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Large title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stor tittel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleOffset' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Offset', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forskyvning', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleSmall image and title' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Small image and title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lite bilde og tittel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleSocial links with a shared background color' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Social links with a shared background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sosiale lenker med felles bakgrunnsfarge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block pattern titleStandard' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Block pattern title', 'singular' => 'Standard', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block style name must be a string.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block style name must be a string.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Navn på blokkstil må være en streng.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block style name must not contain any spaces.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block style name must not contain any spaces.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Navn på blokkstiler kan ikke inneholde mellomrom.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block style variations.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block style variations.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokkstil-variasjoner.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block supports.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block supports.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokk støtter.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block type "%s" is already registered.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block type "%s" is already registered.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokktypen "%s" er allerede registrert.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block type "%s" is not registered.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block type "%s" is not registered.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokktypen "%s" er ikke registrert.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block type names must be strings.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block type names must be strings.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Navn på blokktyper må være tekststrenger.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block type names must contain a namespace prefix. Example: my-plugin/my-custom-block-type' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block type names must contain a namespace prefix. Example: my-plugin/my-custom-block-type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Navn på blokktyper må inneholde et navneromprefiks. Eksempel: min-utvidelse/min-egendefinerte-blokk-type', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block type names must not contain uppercase characters.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block type names must not contain uppercase characters.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokknavn kan ikke inneholde store bokstaver.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block types that the pattern is intended to be used with.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block types that the pattern is intended to be used with.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokktyper mønsteret er ment brukes med.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Block variations.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Block variations.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokkvarianter.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blockquote' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blockquote', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokksitat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blog pages show at most.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blog pages show at most.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blogg-sider viser på det meste.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blue' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blue', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blå', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bold' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bold', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bookmarks' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bookmarks', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bokmerker', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Border' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Border', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ramme', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Border color' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Border color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rammefarge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Both registration and last updated dates must be provided.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Both registration and last updated dates must be provided.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Både dato for registrering og sist oppdatert må oppgis.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Both registration and last updated dates must be valid dates.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Both registration and last updated dates must be valid dates.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Både datoen for registrering og sist oppdatert må være gyldige datoer.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bottom' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bottom', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bunn', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bottom Left' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bottom Left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bunn venstre', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bottom Right' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bottom Right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bunn høyre', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Briefly describe what your business does and how you can help.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Briefly describe what your business does and how you can help.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskriv kort hva din virksomhet gjør og hvordan du kan hjelpe.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Midlertidig utilgjengelig for planlagt vedlikehold. Prøv igjen om et minutt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Brown' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Brown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Brun', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bulgarian' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bulgarian', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bulgarsk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bulk select' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bulk select', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg flere', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bulleted list' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bulleted list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Punktliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'But, before you can start using your new username, you must activate it.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'But, before you can start using your new username, you must activate it.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Men før du kan begynne å bruke ditt nye brukernavn, må du aktivere det.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'But, before you can start using your site, you must activate it.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'But, before you can start using your site, you must activate it.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Men, før du kan begynne å bruke nettstedet, må du aktivere det.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'By %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'By %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Av %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'By: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'By: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Av: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'CSS Classes' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'CSS Classes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'CSS-klasser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'CSS code' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'CSS code', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'CSS-kode', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cache key must be an integer or a non-empty string, %s given.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cache key must be an integer or a non-empty string, %s given.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mellomlagernøkkelen må være et heltall eller en ikke-tom streng, %s angitt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cache key must not be an empty string.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cache key must not be an empty string.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mellomlagernøkkelen kan ike være en tom streng.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Calendar' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Calendar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kalender', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cancel' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cancel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avbryt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cancel edit' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cancel edit', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avbryt redigering', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cancel reply' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cancel reply', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avbryt svar', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot create a comment with that type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot create a comment with that type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke opprette en kommentar av den typen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot create a revision of a revision' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot create a revision of a revision', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke lage en revisjon av en revisjon.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot create a user with an empty login name.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot create a user with an empty login name.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke opprette en bruker med et tomt innloggingsnavn.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot create existing comment.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot create existing comment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke opprette eksisterende kommentar.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot create existing post.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot create existing post.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke opprette eksisterende innlegg.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot create existing user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot create existing user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke lage eksisterende ressurs.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot delete an active plugin. Please deactivate it first.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot delete an active plugin. Please deactivate it first.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke slette en aktiv utvidelse. Vennligst deaktiver den først.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot find user global styles revisions.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot find user global styles revisions.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke finne revisjoner av globale stiler for brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot introspect application password.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot introspect application password.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke inspisere applikasjonspassord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot preview a widget that does not extend WP_Widget.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot preview a widget that does not extend WP_Widget.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke forhåndsvise en widget som ikke utvider WP_Widget.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot resize the image. Both width and height are not set.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot resize the image. Both width and height are not set.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke endre størrelse på bildet. Hverken bredde eller høyde er satt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot select database' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot select database', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke velge database', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot set instance on a widget that does not extend WP_Widget.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot set instance on a widget that does not extend WP_Widget.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke sette instans på en widget som ikke utvider WP_Widget.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot set parent term, taxonomy is not hierarchical.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot set parent term, taxonomy is not hierarchical.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke sette forelder-termen. Taksonomien er ikke hierarkisk.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot stabilize objects. Convert the object to an array first.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot stabilize objects. Convert the object to an array first.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke stabilisere objekter. Konverter objekter til et array først.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot supply a strategy `%1$s` for script `%2$s` because it is an alias (it lacks a `src` value).' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot supply a strategy `%1$s` for script `%2$s` because it is an alias (it lacks a `src` value).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke forsyne en strategi `%1$s` for skript `%2$s` fordi det er et alias (mangler en \'src\'-verdi).', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot view post type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot view post type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke vise denne innleggstypen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cannot view status.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cannot view status.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kan ikke vise status.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Caption' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Caption', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bildetekst', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Caption for the attachment, as it exists in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Caption for the attachment, as it exists in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskrivelse for vedlegget, slik det eksisterer i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Caption…' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Caption…', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bildetekst…', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Captions/Subtitles' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Captions/Subtitles', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bildetekster/undertekster', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Catalan' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Catalan', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Katalansk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Categories' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategorier', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Categories list' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Categories list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategoriliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Categories list navigation' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Categories list navigation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Navigasjon for kategoriliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cell padding' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cell padding', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cellemarg', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cell spacing' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cell spacing', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Celleavstand', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cell type' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cell type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Celletype', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Center' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Center', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Senter', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change Frequency' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change Frequency', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre frekvens', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change audio' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change audio', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre lyd', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change file' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change file', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre fil', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bytt bilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change logo' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change logo', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre logo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change theme' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change theme', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre tema', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change video' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change video', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endre video', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Changes have already been trashed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Changes have already been trashed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endringene har allerede blitt kastet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Changes trashed successfully.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Changes trashed successfully.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endringene ble kastet med suksess.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Changeset is being edited by other user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Changeset is being edited by other user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Endringssettet redigeres av en annen bruker.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chapters' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chapters', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kapitler', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Check Spelling' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Check Spelling', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stavekontroll', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Check the junk or spam folder of your email client. Sometime emails wind up there by mistake.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Check the junk or spam folder of your email client. Sometime emails wind up there by mistake.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sjekk spam-mappen i e-postkontoen din. Noen ganger havner e-poster der ved en feil.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Check your email' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Check your email', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sjekk e-posten din', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Check your email for the confirmation link, then visit the login page.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Check your email for the confirmation link, then visit the login page.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontroller din e-post for bekreftelseslenken, og besøk så innloggingssiden.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Check your inbox at %s and click on the given link.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Check your inbox at %s and click on the given link.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sjekk innboksen for %s og klikk på lenken.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chinese' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chinese', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kinesisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chinese (Simplified)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chinese (Simplified)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kinesisk (forenklet)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chinese (Traditional)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chinese (Traditional)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kinesisk (tradisjonell)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose audio' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose audio', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg lyd', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose file' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose file', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg fil', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose from the most used tags' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose from the most used tags', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg fra de mest brukte stikkordene', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg bilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose logo' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose logo', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg logo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose video' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose video', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velg video', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'City' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'City', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sted', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Class name' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Class name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klassenavn', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Class names for the link element of this menu item.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Class names for the link element of this menu item.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klassenavn for linkelementet til dette menypunktet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Classic Block Keyboard Shortcuts' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Classic Block Keyboard Shortcuts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tastatursnarveier for klassisk blokk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clear' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clear', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tøm', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clear Results' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clear Results', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tøm resultater', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clear formatting' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clear formatting', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fjern formatering', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image that matches the size of your video — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image that matches the size of your video — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk “Legg til nytt bilde” for å laste opp en bildefil fra datamaskinen din. Temaet ditt virker best med et bilde som passer til størrelsen på videoen din — og du vil kunne beskjære bildet ditt etter at du har lastet det opp, for å sikre at det passer perfekt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image with a header height of %s pixels — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image with a header height of %s pixels — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk “Legg til nytt bilde” for å laste opp en bildefil fra datamaskinen din. Temaet ditt virker best med et bilde med en overskriftshøyde på %s piksler — og du vil kunne beskjære bildet ditt etter at du har lastet det opp, for å sikre at det passer perfekt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image with a header size of %s pixels — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image with a header size of %s pixels — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk “Legg til nytt bilde” for å laste opp en bildefil fra datamaskinen din. Temaet ditt virker best med et bilde med en overskriftsstørrelse på %s piksler — og du vil kunne beskjære bildet ditt etter at du har lastet det opp, for å sikre at det passer perfekt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image with a header width of %s pixels — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click “Add new image” to upload an image file from your computer. Your theme works best with an image with a header width of %s pixels — you’ll be able to crop your image once you upload it for a perfect fit.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk “Legg til nytt bilde” for å laste opp en bildefil fra datamaskinen din. Temaet ditt virker best med et bilde med en overskriftsbredde på %s piksler — og du vil kunne beskjære bildet ditt etter at du har lastet det opp, for å sikre at det passer perfekt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click “Next” to start adding links to your new menu.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click “Next” to start adding links to your new menu.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk “Neste” for å begynne å legge til lenker i den nye menyen din.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click here to cancel reply.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click here to cancel reply.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk her for å avbryte svar.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click to edit the site title.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click to edit the site title.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk for å redigere nettstedstittelen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click to edit this element.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click to edit this element.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk for å redigere dette elementet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click to edit this menu.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click to edit this menu.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk for å redigere denne menyen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click to edit this widget.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click to edit this widget.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klikk for å redigere denne widgeten.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close all open tags' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close all open tags', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk alle åpne html-tagger', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close blockquote tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close blockquote tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk blokksitat-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close bold tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close bold tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk fet-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close bulleted list tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close bulleted list tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk kuleliste-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close code tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close code tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk kode-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close deleted text tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close deleted text tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk slettet tekst-markering', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close dialog' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close dialog', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk dialog', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close inserted text tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close inserted text tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk innsatt tekst-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close italic tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close italic tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk kursiv-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close list item tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close list item tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk listeelement-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk meny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close numbered list tag' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close numbered list tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk nummerliste-oppmerking', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close reorder mode' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close reorder mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ferdig med endring av rekkefølge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close sharing dialog' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close sharing dialog', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk delingsdialog', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close uploader' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close uploader', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk opplaster', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cmd + letter:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cmd + letter:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cmd + bokstav:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Code' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Code', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kode', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Color' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Farge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Colors' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Colors', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Farger', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Column' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolonne', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Column group' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Column group', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolonnegruppe', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Columns' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Columns', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolonner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comma-separated list of replacement words in your language’tain’t,’twere,’twas,’tis,’twill,’til,’bout,’nuff,’round,’cause,’em' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Comma-separated list of replacement words in your language', 'singular' => '’tain’t,’twere,’twas,’tis,’twill,’til,’bout,’nuff,’round,’cause,’em', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '’tain’t,’twere,’twas,’tis,’twill,’til,’bout,’nuff,’round,’cause,’em', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comma-separated list of search stopwords in your languageabout,an,are,as,at,be,by,com,for,from,how,in,is,it,of,on,or,that,the,this,to,was,what,when,where,who,will,with,www' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Comma-separated list of search stopwords in your language', 'singular' => 'about,an,are,as,at,be,by,com,for,from,how,in,is,it,of,on,or,that,the,this,to,was,what,when,where,who,will,with,www', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'og,i,jeg,det,at,en,et,den,til,er,som,på,de,med,han,av,ikke,der,så,var,meg,seg,men,ett,har,om,vi,min,mitt,ha,hadde,hun,nå,over,da,ved,fra,du,ut,sin,dem,oss,opp,man,kan,hans,hvor,eller,hva,skal,selv,sjøl,her,alle,vil,bli,ble,blitt,kunne,inn,når,være,kom,noen,noe,ville,dere,som,deres,kun,ja,etter,ned,skulle,denne,for,deg,si,sine,sitt,mot,å,meget,hvorfor,dette,disse,uten,hvordan,ingen,din,ditt,blir,samme,hvilken,hvilke,sånn,inni,mellom,vår,hver,hvem,vors,hvis,både,bare,enn,fordi,før,mange,også,slik,vært,være,www', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comma-separated list of words to texturize in your language\'tain\'t,\'twere,\'twas,\'tis,\'twill,\'til,\'bout,\'nuff,\'round,\'cause,\'em' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Comma-separated list of words to texturize in your language', 'singular' => '\'tain\'t,\'twere,\'twas,\'tis,\'twill,\'til,\'bout,\'nuff,\'round,\'cause,\'em', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '\'tain\'t,\'twere,\'twas,\'tis,\'twill,\'til,\'bout,\'nuff,\'round,\'cause,\'em', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentar', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment %d contains personal data but could not be anonymized.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment %d contains personal data but could not be anonymized.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentar %d innholder personopplysninger men kunne ikke anonymiseres.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Author' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Author', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarforfatter', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Author Email' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Author Email', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarforfatterens e-postadresse', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Author IP' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Author IP', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarforfatterens IP-adresse', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Author URL' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Author URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarforfatterens URL', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Author User Agent' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Author User Agent', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Versionsinformasjon fra kommentarforfatterens nettleser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Content' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarinnhold', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Date' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Date', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentardato', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment Submission Failure' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment Submission Failure', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentaren ble ikke sendt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment URL' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarens URL', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment author name and email are required.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment author name and email are required.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarforfatters navn og e-post er obligatorisk.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment field exceeds maximum length allowed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment field exceeds maximum length allowed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarens innhold overgår maksimum tillatt lengde.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment is required.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment is required.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentar er påkrevd.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment number declension: on or offoff' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Comment number declension: on or off', 'singular' => 'off', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'off', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment on %1$s by %2$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment on %1$s by %2$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentar til %1$s av %2$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentar: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments Feed' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments Feed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarstrøm', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments Off on %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments Off on %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer er skrudd av for %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments are closed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments are closed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer er stengt.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments feed' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments feed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarstrøm', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments for %1$s searching on %2$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments for %1$s searching on %2$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer til %1$s søk på %2$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments for %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments for %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer til %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments navigation' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments navigation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarnavigasjon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments on %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments on %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer til %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comments on: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comments on: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kommentarer til: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Community Events Location' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Community Events Location', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plassering for arrangement fra fellesskapet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Completed (%s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => true, 'context' => NULL, 'singular' => 'Completed (%s)', 'plural' => 'Completed (%s)', 'translations' => array ( 0 => 'Fullført (%s)', 1 => 'Fullført (%s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Betingede spørringer fungerer ikke før spørringen er utført. Før det skjer, returnerer de alltid «false».', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirm' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirm', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bekreft', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirm new password' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirm new password', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bekreft nytt passord', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirm the "%s" action' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirm the "%s" action', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bekreft handlingen «%s»', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirm use of weak password' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirm use of weak password', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bekreft bruk av svakt passord', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirm your administration email' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirm your administration email', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bekreft din e-postadresse for administrasjon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirmed (%s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => true, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirmed (%s)', 'plural' => 'Confirmed (%s)', 'translations' => array ( 0 => 'Bekreftet (%s)', 1 => 'Bekreftet (%s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Congratulations! Your new site, %s, is almost ready.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Congratulations! Your new site, %s, is almost ready.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Gratulerer! Ditt nye nettsted, %s, er nesten ferdig.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Constrain proportions' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Constrain proportions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tving proposjoner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Contains the handle that defines the block style.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Contains the handle that defines the block style.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Inneholder håndtaket som definerer blokkstilen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innhold', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content for the comment, as it exists in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content for the comment, as it exists in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innhold for kommentaren, som den er i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content for the post, as it exists in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content for the post, as it exists in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innholdet av innlegget, slik det eksisterer i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content for the template, as it exists in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content for the template, as it exists in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innhold for malen, som den er i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content hash did not match expected.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content hash did not match expected.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innholds-hash matchet ikke det som var forventet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content of template.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content of template.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innhold av mal.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content, title, and excerpt are empty.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content, title, and excerpt are empty.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innhold, tittel og utdrag er tomme.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innhold:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Context provided by blocks of this type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Context provided by blocks of this type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontekstverdier angitt av blokker av denne typen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Context values inherited by blocks of this type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Context values inherited by blocks of this type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontekstverdier arvet av blokker av denne typen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Continue' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Continue', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fortsett', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Continue reading %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Continue reading %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fortsett å lese %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Convert emoticons like :-) and :-P to graphics on display.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Convert emoticons like :-) and :-P to graphics on display.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Konverter emotikon som :-) og :-P til grafikk når de vises.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cookie check failed' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cookie check failed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontroll av infokapsel mislyktes', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cookie expired.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cookie expired.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Informasjonskapsel utgått.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copied' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copied', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopiert', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copied!' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copied!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopiert!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copy' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copy', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopier', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copy URL' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copy URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopier URL', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copy URL to clipboard' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copy URL to clipboard', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopier URL til utklippstavlen', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copy and paste this URL into your WordPress site to embed' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copy and paste this URL into your WordPress site to embed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopier og lim inn denne URL-en i ditt WordPress-nettsted for å bygge inn', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copy and paste this code into your site to embed' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copy and paste this code into your site to embed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopier og lim inn denne koden på ditt nettsted for å bygge inn', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Copy table row' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Copy table row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kopier tabellrad', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not access filesystem.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not access filesystem.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke få tilgang til filsystemet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not calculate resized image dimensions' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not calculate resized image dimensions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke regne ut det skalerte bildets dimensjoner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not create user' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not create user', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke lage bruker', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not delete application password.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not delete application password.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke slette applikasjonspassord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not delete application passwords.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not delete application passwords.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klarte ikke slette noen applikasjonspassord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not delete meta value from database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not delete meta value from database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke slette metaverdien i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not delete site from the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not delete site from the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke slette nettsted fra databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not find an application password with that id.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not find an application password with that id.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke finne noe applikasjonspassord med den id.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not find the specified string.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not find the specified string.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke finne det oppgitte søkeuttrykket.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not generate XML sitemap due to missing %s extension' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not generate XML sitemap due to missing %s extension', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke generere XML-nettstedskart på grunn av manglende %s-utvidelse', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not insert attachment into the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not insert attachment into the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sette vedlegg inn i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not insert post into the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not insert post into the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sette inn innlegget i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not insert site into the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not insert site into the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sette nettsted inn i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not insert term into the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not insert term into the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sette inn termen i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not insert term relationship into the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not insert term relationship into the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sette inn relasjonen for termen i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not insert term taxonomy into the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not insert term taxonomy into the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sette inn taksonomi-termen i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not open file handle.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not open file handle.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke åpne filhåndtak.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not open handle for %1$s to %2$s.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not open handle for %1$s to %2$s.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke åpne filhåndtak for %1$s til %2$s.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not parse the path.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not parse the path.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke tolke banen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not read image size.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not read image size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke lese bildestørrelse.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not register file "%1$s" as a block pattern (invalid slug "%2$s")' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not register file "%1$s" as a block pattern (invalid slug "%2$s")', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke registrere filen "%1$s" som et blokkmønstrer (ugyldig identifikator "%2$s")', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not register file "%s" as a block pattern ("Slug" field missing)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not register file "%s" as a block pattern ("Slug" field missing)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke registrere filen "%s" som et blokkmønstrer ("Identifikator"-feltet mangler)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not register file "%s" as a block pattern ("Title" field missing)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not register file "%s" as a block pattern ("Title" field missing)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke registrere filen "%s" som et blokkmønstrer ("Tittel"-feltet mangler)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not retrieve site data.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not retrieve site data.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke hente nettstedsdata.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not retrieve table charset.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not retrieve table charset.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke hente tegnsett for tabell.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not sanitize the %1$s option. Error code: %2$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not sanitize the %1$s option. Error code: %2$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke sanitere %1$s valget. Feilkode: %2$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not save application password.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not save application password.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klarte ikke lagre applikasjonspassord.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not split shared term.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not split shared term.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke splitte delt term.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not strip invalid text.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not strip invalid text.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke kutte ugyldig tekst.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update attachment in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update attachment in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere vedlegget i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update comment in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update comment in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere kommentaren i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update comment status.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update comment status.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere kommentarstatus.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update post in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update post in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere innlegget i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update site in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update site in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere nettsted i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update the email last sent time.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update the email last sent time.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere tid for sist sendte e-post.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not update the meta value of %s in database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not update the meta value of %s in database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke oppdatere metaverdien for %s i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not write file %1$s (%2$s).' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not write file %1$s (%2$s).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke lagre filen %1$s (%2$s).', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Could not write file %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Could not write file %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kunne ikke lagre filen %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Country' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Country', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Land', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create Menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett meny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create New Menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create New Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett ny meny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create Site' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create Site', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett nettsted', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create a Configuration File' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create a Configuration File', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett en konfigurasjonsfil', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create a menu for this location' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create a menu for this location', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett en meny for denne plasseringen', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create a new gallery' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create a new gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lag et nytt galleri', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create a new playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create a new playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lag ny spilleliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create a new video playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create a new video playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lag en ny video-spilleliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create a site or only a username:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create a site or only a username:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprett et nettsted eller bare et brukernavn:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create audio playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create audio playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lag lyd-spilleliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create gallery' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lag galleri', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create video playlist' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create video playlist', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lag video-spilleliste', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Creating a comment requires valid author name and email values.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Creating a comment requires valid author name and email values.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opprettelse av en kommentar krever gyldige verdier for forfatternavn og e-post.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Creating comment failed.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Creating comment failed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'En feil oppsto under opprettelse av kommentar.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Croatian' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Croatian', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kroatisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cron reschedule event error for hook: %1$s, Error code: %2$s, Error message: %3$s, Data: %4$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cron reschedule event error for hook: %1$s, Error code: %2$s, Error message: %3$s, Data: %4$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cron-feil ved gjenplanlegging av hendelse for krok: %1$s, feilkode: %2$s, feilmelding: %3$s, data: %4$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cron unschedule event error for hook: %1$s, Error code: %2$s, Error message: %3$s, Data: %4$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cron unschedule event error for hook: %1$s, Error code: %2$s, Error message: %3$s, Data: %4$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cron-feil ved fjerning av planlagt hendelse for krok: %1$s, feilkode: %2$s, feilmelding: %3$s, data: %4$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crop' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crop', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klipp', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crop arguments.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crop arguments.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskjæringsargumenter', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crop image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crop image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskjær bilde', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crop thumbnail to exact dimensions' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crop thumbnail to exact dimensions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskjær miniatyrbilde til eksakte dimensjoner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crop type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crop type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskjæringstype', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crop your image' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crop your image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskjær bildet ditt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cropping…' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cropping…', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskjæring…', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crunching…' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crunching…', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Komprimerer…', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cryptographic hash of the instance settings.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cryptographic hash of the instance settings.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kryptografisk avtrykk av innstillingen for instansen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Ctrl + Alt + letter:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Ctrl + Alt + letter:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ctrl + Alt + bokstav:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Ctrl + letter:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Ctrl + letter:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ctrl + bokstav:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Current administration email: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Current administration email: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nåværende e-post for administrasjon: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Current header' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Current header', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Gjeldende sidetopp', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Current instance settings of the widget.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Current instance settings of the widget.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nåværende innstillinger for instansen av widgeten.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Current page of the collection.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Current page of the collection.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Gjeldende side for samlingen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Current plugin: %1$s (version %2$s)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Current plugin: %1$s (version %2$s)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nåværende utvidelse: %1$s (versjon %2$s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Currently %s comment is waiting for approval. Please visit the moderation panel:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => true, 'context' => NULL, 'singular' => 'Currently %s comment is waiting for approval. Please visit the moderation panel:', 'plural' => 'Currently %s comments are waiting for approval. Please visit the moderation panel:', 'translations' => array ( 0 => '%s kommentar venter på godkjenning. Vennligst gå til modereringspanelet:', 1 => '%s kommentarer venter på godkjenning. Vennligst gå til modereringspanelet:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom CSS' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom CSS', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset CSS', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom CSS selectors.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom CSS selectors.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpassede CSS-selektorer.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom HTML' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom HTML', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Egendefinert HTML', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom HTML Widget' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom HTML Widget', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Egendefinert HTML-widget', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Link' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Egendefinert lenke', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Links' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Links', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Egendefinerte lenker', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom PresetCustom' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Custom Preset', 'singular' => 'Custom', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Size' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset størrelse', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom URL' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset URL', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom background if defined by the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom background if defined by the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset bakgrunn om definert av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom color' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset farge', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom color palette if defined by the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom color palette if defined by the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset fargepalett, om definert av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom font sizes if defined by the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom font sizes if defined by the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset skriftstørrelse, om definert av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom gradient presets if defined by the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom gradient presets if defined by the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpassede fargeoverganger, om definert av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom header if defined by the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom header if defined by the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset sidetopp om definert av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom logo if defined by the theme.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom logo if defined by the theme.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasset logo, om definert av temaet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customize' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customize', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpass', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customize ChangesetAdd New' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Customize Changeset', 'singular' => 'Add New', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Legg til nytt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customize theme: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customize theme: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpass tema: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customize: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customize: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpass: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customizer' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customizer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tematilpasser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customizing' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customizing', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customizing ▸ %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customizing ▸ %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpasser ▸ %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cut' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cut', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klipp', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cut table row' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cut table row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klipp ut tabellrad', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Czech' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Czech', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'tsjekkisk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Danish' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Danish', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'dansk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dashboard' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dashboard', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontrollpanel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Database Error' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Database Error', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Database Error', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Date' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Date', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dato', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Date Format' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Date Format', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Datoformat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Date/time' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Date/time', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dato/tid', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Day' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Day', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dag', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'December' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'December', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'desember', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'December abbreviationDec' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'December abbreviation', 'singular' => 'Dec', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'des', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Decrease indent' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Decrease indent', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mindre innrykk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default Avatar' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default Avatar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard avatar', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default PresetDefault' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Default Preset', 'singular' => 'Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default post category.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default post category.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard innleggskategori.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default post format.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default post format.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard innleggsformat.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default shortcuts,' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default shortcuts,', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standard snarveier,', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default template' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standardmal', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete Menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett meny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete column' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett kolonne', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete it: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete it: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett den: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete permanently' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete permanently', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett permanent', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete row' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett rad', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete table' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete table', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slett tabell', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Deleted author: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Deleted author: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slettet forfatter: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Deleted text (strikethrough)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Deleted text (strikethrough)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slettet tekst (overstrykning)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Deleted:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Deleted:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Slettet:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskrivelse', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description for the attachment, as it exists in the database.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description for the attachment, as it exists in the database.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskrivelse av vedlegget, slik det eksisterer i databasen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description of block type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description of block type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskrivelse av blokktypen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description of sidebar.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description of sidebar.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sidelinjens beskrivelse.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description of template.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description of template.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskrivelse av mal.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description of the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description of the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Beskrivelse av brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description of the widget.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description of the widget.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Modulens beskrivelse.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Deselect' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Deselect', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fjern markering', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Destination directory for file streaming does not exist or is not writable.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Destination directory for file streaming does not exist or is not writable.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nedlastingsmappen for filer finnes ikke eller er ikke skrivbar.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Details' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Details', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Detaljer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Details about the media file, specific to its type.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Details about the media file, specific to its type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Detaljer om mediefilen, spesifikk for dens type.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Details for theme: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Details for theme: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Detaljer for tema: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Determines whether the pattern is visible in inserter.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Determines whether the pattern is visible in inserter.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avgjør om mønsteret er synlig i innsetteren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Did you just paste HTML?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Did you just paste HTML?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Limte du akkurat inn HTML-kode?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Did you know there is a “Custom HTML” widget now? You can find it by pressing the “Add a Widget” button and searching for “HTML”. Check it out to add some custom code to your site!' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Did you know there is a “Custom HTML” widget now? You can find it by pressing the “Add a Widget” button and searching for “HTML”. Check it out to add some custom code to your site!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hei, har du hørt at vi har en widget for «Egendefinert HTML» nå? Du finner den ved å trykke på knappen «Legg til en widget» og søke etter «HTML». Prøv den for å legge til egendefinert kode på nettstedet ditt!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Did you know there is a “Custom HTML” widget now? You can find it by scanning the list of available widgets on this screen. Check it out to add some custom code to your site!' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Did you know there is a “Custom HTML” widget now? You can find it by scanning the list of available widgets on this screen. Check it out to add some custom code to your site!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hei, har du hørt at vi har en widget for “Egendefinert HTML” nå? Du finner den ved å se på listen over tilgjengelige widgeter på denne skjermen. Prøv den for å legge til egendefinert på nettstedet ditt!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Different layouts containing video or audio.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Different layouts containing video or audio.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forskjellige oppsett som inneholder video eller lyd.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Different layouts for displaying images.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Different layouts for displaying images.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forskjellige oppsett for å vise bilder.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dimensions' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dimensions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dimensjoner', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dimensions:' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dimensions:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bredde og høyde:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Directory sizes could not be returned.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Directory sizes could not be returned.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mappestørrelser kunne ikke hentes.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Discard changes' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Discard changes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forkast endringer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Discussion' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Discussion', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Diskusjon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dismiss' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dismiss', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lukk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dismiss errors' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dismiss errors', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Avvis feil', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display Settings' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display Settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis innstillinger', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display Site Title and Tagline' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display Site Title and Tagline', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis nettstedstittel og slagord', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display all static pages unless a custom template has been applied or a dedicated template exists.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display all static pages unless a custom template has been applied or a dedicated template exists.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Viser alle statiske sider såfremt en tilpasset mal ikke er brukt, eller når en dedikert mal ikke ikke finnes.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display as dropdown' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display as dropdown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis som nedtrekksmeny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display item author if available?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display item author if available?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis elementets forfatter hvis tilgjengelig?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display item content?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display item content?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis elementets innhold?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display item date?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display item date?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis elementets dato?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display name based on first name and last name%1$s %2$s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => 'Display name based on first name and last name', 'singular' => '%1$s %2$s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '%1$s %2$s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display name for the comment author.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display name for the comment author.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Visningsnavnet til forfatteren av kommentaren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display name for the user.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display name for the user.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Visningsnavnet til brukeren.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display post date?' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display post date?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis innleggsdato?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display the assigned taxonomy: %s' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display the assigned taxonomy: %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis den tilordnede takonomien: %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display your contact information.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display your contact information.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis din kontaktinformasjon.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => Nytt fra Interreg Europe - Si din mening! - Interreg.no

Nytt fra Interreg Europe – Si din mening!

Nå kan du delta på ulike matchmaking-sesjoner og si din mening om hvilke tema politikklæringsplattformen skal prioritere og hvilke formater du foretrekker. Arrangementet foregår 18. februar 2022 som en del av programmets Policy Learning week

Søk om deltakelse på matchmaking-sesjoner

Matchmaking-sesjonene er tematiske diskusjoner organisert og moderert av ekspertene som er knyttet til politikklæringsplattformen. I to timers sesjoner deler deltakerne erfaringer og konkrete råd til hvordan man kan løse utfordringer relatert til regionale utviklingsspørsmål.

Les mer om mulighetene for å søke om deltakelse på matchmaking-sesjoner her.

Hvem kan søke om å delta?

Matchmaking-sesjonene er spesielt rettet mot personer som representerer regionale myndigheter som ønsker å teste ut interregionale læringsmuligheter.

Få mer informasjon om Interreg Europe her