OSS-prosjektet demonstrerte god praksis i Brüssel

27. november deltok Interreg-prosjektet OSS (One Stop Shop) på en workshop gjennom Interreg Europe Policy Learning Platform.

Prosjektleder Malene Aaram Vike fra Møre og Romsdal fylkeskommune stod for presentasjonen av prosjektet. Gjennom OSS-prosjektet har fylkeskommunen, som er prosjekteier, nylig lansert en digital tjeneste som gir faglige råd og veiledning til oppstartsbedrifter.

Prosjektet består av samarbeidspartnere fra Norge, Storbritannia, Bulgaria, Spania, Slovenia, Polen og Belgia.

Les mer om OSS-prosjektet HER.

Videreutvikler populær gründertjeneste
Gründerverktøyet «My business» er en videreutvikling av etablerertjenesten hoppid.no, et nettsted for gründere i Møre og Romsdal, hvor brukerne får gratis innspill til finansiering, støtteordninger, kurs, nettverksbygging og mer.

Løsningen finnes både på norsk og engelsk, og inkluderer blant annet 25 opplæringsvideoer og 10 casevideoer som tar for seg god gründerpraksis. I tillegg har prosjektet utformet en trinnvis progresjonsplan mot en komplett forretningsplan.

OSS-prosjektet høstet gode tilbakemeldinger under Interreg Europe Policy Learning Platform sin workshop i Brüssel.

Høstet god respons
Verktøyet skapte stor begeistring og engasjement fra tilhørerne som blant annet stilte spørsmål om arbeidsprosessen og konkrete funksjoner i verktøyet.

– Tilbakemeldingene vi har fått viser at prosjektet har utviklet en løsning som flere europeiske regioner kan ha nytte av. På denne måten bidrar vi til Interreg-samarbeidets kjernevirksomhet: Å dele raust av gode løsninger, som kan tilpasses og bidra til vekst og bedre tjenester i andre regioner, forteller Vike.

Verktøyet har også blitt en del av Interreg Europes egen prosjektbank med gode eksempler og blir blant annet løftet fram som «… et fremragende eksempel på hvordan digitaliseringen innen SMB-støtteordninger kan bidra til konkrete fordeler for bedriftene».

For mer informasjon, kontakt:

Malene Aaram Vike
E-post: malene.aaram.vike@mrfylke.no
Tlf: 712 80 308/918 93 231