Gjennomførte tidenes EU Regions Week!

«Den europeiske uken for regioner og byer» er et årlig arrangement i oktober, hvor byer og regioner over hele Europa får vise fram hvordan de jobber med å skape vekst og arbeidsplasser, gjennomføre EU-policyer, samt øke attraktiviteten og stedenes kapasitet til å implementere god felleseuropeisk politikk.

I løpet av uken ble det på tvers av alle grenser arrangert flere workshops, seminarer, tematiske innledninger, samt demonstrering av prosjekter og deres resultater.

– For en uke det har vært! Det har vært en travel, men svært inspirerende uke. Vi har møtt masse folk og formidlet de gode fortellingene som kommer ut av Interreg. Mange som ikke tilhører Interreg-sfæren har også vært innom arrangementene, rett og slett for å lære mer om interregionalt samarbeid, få innsikt i hva som kommer ut av prosjektene og hvordan man eventuelt kan ta del i det selv, forteller Miia Itänen og Joséphine Mazy fra kommunikasjonsavdelingen i Interreg Europe.

Under: Miia og Joséphine fra Interreg Europe oppsummerer European Regions Week 2019.

Deler gode resultater fra Interreg-samarbeidet
Flere arrangementer har gått av stabelen i den franske byen Lille, som er hovedsete for Interreg Europe. Her har man også lagd en egen nettverkslandsby, hvor Interreg Europe såklart stilte med sin egen stand. Gjennom uken har Interreg Europe gjort flere intervjuer av prosjektdeltagere som har vært innom standen. Slik har deltagerne selv fått dele sine erfaringer fra Interreg-samarbeidet og hvilke resultater de har oppnådd. Intervjuene med prosjektaktørene ligger ute på programmets egen Youtube-kanal. Dette kaller vi glimrende resultatformidling!

Til sammen ble syv prosjekter intervjuet. Deriblant CircPro (Smart Circular Procurement) som har norsk prosjektdeltagelse. I korte trekk jobber prosjektet med å øke offentlige innkjøp basert på produkter innen sirkulærøkonomi.

Les mer om CircPro-prosjektet HER.

Under kan du se Susanna fra CircPro fortelle om hvordan prosjektet har bidratt til å sette sirkulærøkonomi på dagsordenen i Europa.

Ny utlysning av Interreg Europe sin fagfellevurdering
I løpet av uken ble det også klart at Interreg Europe utlyser en ny runde med regionale fagfellevurderinger («peer review»).

Gjennom en fagfellevurdering kan lokale og regionale myndigheter få tilbakemelding fra andre europeiske regioner, på hvordan man implementerer prosjekter, programmer og policyer.

Nytt fra i år er at det ikke er noen frist for når man kan sende inn en søknad. Interreg Europe vurderer søknader fortløpende og de første søknadene vil bli vurdert den 22. november.

Les mer om Interreg Europes fagfellevurdering HER.