Europeisk inspirasjon til politikkutvikling i Norge

En ny utgave av ESPONs sammenfatning av utviklingstrekk i Norge er nå tilgjengelig. ESPON fokuserer denne gangen på tre emner: Digitalisering og innovasjon, klimaendringer og sirkulær økonomi og levende lokalsamfunn. Innholdet i oversikten er hentet fra forskningsprosjekter finansiert av ESPON.

EUs forskningsprogram ESPON (www.espon.eu) er rettet inn mot å inspirere til, og legge til rette for, kunnskapsbasert politikkutvikling. ESPONs bidrag er å skape og formidle kunnskap om geografiske særtrekk og kjennetegn.

Nedlastbare informasjonsblader over norske forhold

ESPON publiserer blant annet sammenfatninger av funn fra egne forskningsprosjekter i form av informasjonsblader eller «territorial fiches.» Her presenteres nøkkelfunn på fagområder som kan være spesielt interessante for hvert enkelt deltakerland i ESPON-programmet, inkludert Norge.

I den siste utgaven vises status for norske regioner sammenlignet med Europa for øvrig, på en rekke områder innenfor tre emner. Her vises eksempelvis norske regioners posisjon i Europa innenfor innovasjon, bredbånds-dekning og e-forvaltning (digital forvalgning). Figurene ledsages av en kort tekst til hvert enkelt bilde. Filene er nedlastbare på ESPON sin hjemmeside på www.espon.eu/norway og kan egne seg godt som illustrasjoner i regionale og kommunale planer og strategier. 

Et eksempel på forskning som presenteres i informasjonsbladet om Norske forhold er utbredelsen av      e-forvaltning (eGovernment). Bildet øverst i artikkelen viser at det er vesentlig større utbredelse av slike tjenester i Norge og de øvrige nordiske landene enn i de fleste andre Europeiske land.

Utbredelse av bredbånd i norske husholdninger

Bildet over viser utbredelse av bredbånd i husholdninger i Europa og i Norge.

Allerede i 2017 hadde minst 85 % av husholdningene i Norge bredbånds-tilgang og en generell digital dekning på 90 %. Dette blir beskrevet som bemerkelsesverdig gitt størrelsen på landet og store områder med spredt befolkning.