SPIMA

Regional dynamikk og strategisk planlegging i byområder- SPIMA

Metropolområder består av agglomerasjoner som også inkluderer området rundt en by. Ved å ta hensyn til hele dette området, kan strategier for bærekraft, økonomisk potensial og innbyggeres velvære bli mer effektive.

Det er derimot også utfordinger ved metropolområder, for eksempel på grunn av byer som utvider seg. For å håndtere disse utfordringene i Europa trenger vi en bedre forståelse av de komplekse relasjonene mellom bysenter, forsteder og større periferier. Et sentralt punkt i denne sammenhengen er hvordan tradisjonelle byplanleggingspraksiser responderer på dagens urbaniseringstrende som kan strekke seg forbi grensene til lokale myndigheter. Det er sjelden at en lokal myndighet har kompetanse til å håndtere alle utfordringer i et metropolområde alene. For tiden ser det ut til at bypolitikk og styringspraksis henger etter med å takle disse komplekse utfordringene.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for Urban og Regional forskning, OsloMet

Kontakt

  • NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

    N/A

    Send e-post

Prosjektperiode

29.01.2017 - 29.11.2017

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 276 000 €

Andre partnere

Prague Institute of Planning and Development, City of Prague (CZ)
Lyon Metropolis, Department on Urban Planning and Urban Policies (FR)
European Metropolis of Lille, Territorial Dialogue & Prospective Department (FR)
Brussels Capital Region, Brussels Planning Agency (BE)
Terrassa City Council. Department for Territory and Sustainability (ES)
Brno City Municipality, City Strategy Office (CZ)
City of Zurich, Department of the Mayor (CH)
Turin Metropolitan City (IT)
Vienna City Administration, Municipal Department 18 – Urban Development and Planning (AT)
Akershus County Council, Department of Planning, Economic Development and Environment (NO)