TIA for CBC

Territorial Impact assessment for cross border cooperation- TIA for CBC

ESPON prosjektet, TIA for CBC, ble startet med hensikt om å utarbeide en modell som kan brukes for å vurdere effekten av grenseoverskridende samarbeid (CBC). Prosjektet har forsøkt å utvikle en trinnvis metodikk som skal avgjøre den eksplisitte innvirkningen CBC programmer har på den regionale utviklingen av et område.

En test knyttet til interessentene i prosjektet, er utført i fem regioner. Dette for å se hvordan metodikken fungerer i praksis.

Analysen fokuserte primært på fem INTERREG A programmer:
Tyskland – Nederland
Sverige – Norge
Romania – Bulgaria
Storbritannia – Irland (Irland-Nord-Irland-Skottland)
Spania-Portugal (POCTEP)

Norsk prosjekteier

Hedmark Fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

23.07.2018 - 23.05.2019

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 283 429 €

Andre partnere

Ministry for Economic Affairs, Energy and Industry of the State of North Rhine- Westphalia (Managing Authority)
Province Gelderland of the Netherlands
Joint Secretariat of the INTERREG A programme Sweden – Norway (c/o Hedmark County Council)
Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds of Romania (Managing Authority)
Ministry of Regional Development and Public Works of Bulgaria (National Authority)
Galicia-North Portugal European Grouping of Territorial Cooperation
Special EU Programmes Body (SEUPB) (Managing Authority and Joint Secretariat)