MISTA

Metropolitan Industrial Strategies & Economic Sprawl- MISTA

Byøkonomier endrer seg stadig raskere. Bedrifter og produkter, samt teknologiene som brukes for å utvikle dem, kommer og går. De vokser, krymper, gjenoppfinner seg selv eller endrer til og med beliggenhet på et globalt nivå. Bortsett fra den sterke tjenesteøkonomien i de fleste byer, er det også et betydelig behov for produksjon og håndtering av materielle varer, selv i byøkonomier som ikke er eksportorienterte. I vårt tilfelle refererer vi løst til dette som «metropolindustri».

Bypolitikere og -planleggere må håndtere disse utfordrende dynamikkene, ettersom byområder ikke bare er vertskap for mange industriarbeidsplasser, men deres befolkning er også avhengig av jobbene, produktene og skatteinntektene de genererer.
Nye metropolindustrier krever egnete steder, fasiliteter og bygninger – ofte med krav om at de skal være tilgjengelige innen få måneder – mens eksisterende strukturer blir utdaterte og blir til «brune områder» eller transformeres til områder for andre urbane formål, permanent tapt for produktivt arbeid. Til sammenligning er byplanlegging, investering og utvikling en langsiktig, forsiktig og treg prosess.

MISTA tar på seg en del av denne utfordringen og ser på metropolindustrier i et større tidsperspektiv. Hvilke typer fysisk arbeid, som produksjon, logistikk, energiforsyning eller reparasjon og gjenvinning, vil vi kunne ha i byområder? Hva er de romlige kravene til slike virksomheter, og hvor må de plasseres for å lykkes? Og til slutt: hva er de resulterende konsekvensene for urbant og regionalt styresett, og hvordan kan romlig planlegging reagere på disse behovene?

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Kontakt

Prosjektperiode

04.11.2019 - 19.12.2022

Budsjett

Norsk bidrag: N/A NOK

Total: 264 400 €

Andre partnere

City of Berlin, DE
City of Warsaw, PL
Riga Planning Region
Turin Metropolitan City, IT
Verband Region Stuttgart, DE