Veien er å gå hybrid

More Baltic Biogas Bus er et utstillingsvindu for økt tilgjengelighet av biogass som drivstoff for kjøretøyer. Både gjennom økt oppgradering og mer effektiv bruk av biogass som drivstoff i kollektivtrafikken. Et viktig steg i utviklingen av mer bruk av biogassbusser, er å gå hybrid. Dette var tema for et More Baltic Biogas Bus-konferansen i Bergen 17. mars 2014.
Ulike hybridløsninger, sammenkobling av miljøvennlige biogassmotorer med effektive el-motorer er et viktig skritt i utviklingen mot et grønnere busstilbud.

Hovedfokus var på operasjonelle erfaringer med biogassbusser og veien framover med fokus på biogass/elektriske hybridbusser som skal testes i løpet av hovedprosjektet i More Baltic Biogas Bus.

For å vise frem forskjellige løsninger har prosjekt investert i to forskjellige typer biogass/elektriske hybridbusser som skal testes på gatene i Bergen og i Västerås i Sverige. Hele prosessen med å anskaffe, implementere og teste bussene vil bli evaluert av hele prosjektpartnerskapet.

Skyss, som er offentlig transportmyndighet i Bergen, har besluttet å investere i seriehybridbusser (24 meter) fra den belgiske produsenten Van Hool.

Den nye Van Hool busskonseptet kalles Exqui.City. Her sammenkobler man elektrisk trekkraft med en biogassmotor, som genererer strøm til den elektriske motoren når batterikapasiteten er utilstrekkelig. Biogassmotoren går på et konstant, optimalisert turtall (ca. 2200 rpm). Den første av to busser som skal testes i de bratte åsene i Bergen, vil bli levert i september 2014.

I Västerås, har kollektivmyndigheten Västerås Lokaltrafik besluttet å investere i en mer standard buss fra den polske produsenten Solaris. Den 12-meter lange bybussen er en biogass/elektrisk hybrid. Elektrisitet for å drive bussen, mens biogass er til oppvarming. Om vinteren kan så mye som 50 prosent av den totale energitilførselen i en buss gå til oppvarming. Ved å bruke fornybare biogass til oppvarming, går all batterikapasiteten til framdrift av bussen. Ytelsen til bussen, som vil bli levert i august 2014, vil bli sammenlignet med identiske biogassbusser fra Solaris kjører i de samme rutene.

Ved å teste og evaluere ulike biogasshybride løsninger og implementeringer, vil prosjektet komme ett skritt videre på veien til bærekraftige transportløsninger med minimal innvirkning på nærmiljø og klima i Østersjøregionen.