Nå gir Bergen full gass

Den fylkeskommunale enheten Skyss organiserer nesten all kollektivtransport i Hordaland, og legger også føringene for hvilke busser som skal frakte bergenserne. Siden 2000 har gassdrevne busser rullet i Bergen, men I 2010 kom diskusjonen om å fase ut gassbussene opp i forbindelse med innhenting av nye anbud.
Interesseorganisasjonen HOG Energi har en visjon om at Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa. De likte gassbussenes dystre framtidsutsikter dårlig, og fikk i 2009 med seg fylkeskommunen ved Skyss og administrasjonsselskapet for kollektivtransporten i Oslo og Akershus, Ruter AS, på å utvikle en ny og mer effektiv bybuss drevet av biogass. Med i prosjektet Baltic Biogas Bus ble også ni andre samarbeidspartnere fra sju europeiske land.

Fra nei til ja

– Det internasjonale partnerskapet ga oss svært mye god informasjon, både om tekniske løsninger og ny kunnskapsbasert dokumentasjon på utslipp og miljø­påvirkningen fra ulike drivstofftyper. Vi la ned stor innsats i å formidle budskapet til våre politikere, og denne kunnskapen var helt avgjørende for å snu holdningen til gassbusser, sier prosjektleder Stein Bjørlykke i HOG Energi. Han framhever Interreg-prosjektet som svært viktig for at Skyss i dag satser på biogassbusser.
– Uten Interreg-prosjektet kunne vi ikke ha gjort den alternative utredningen om biogassens fortreffelighet, som var avgjørende for politikernes beslutning, fastslår Bjørlykke.

Lønnsomt og miljøvennlig

Da Baltic Biogas Bus-prosjektet ble avsluttet i 2012, hadde partnerskapet funnet fram til det de mente var den ideelle gassbussen: Bussen er en hybrid, med ren elektrisk framdrift. Gass­motoren har kun til oppgave å skape den strømmen som elektromotoren og bussen trenger.
Gassmotoren har høyest virkningsgrad på bestemte turtall. Den helelektriske framdriften gjør at gass­motoren konstant kan gå på optimalt turtall. Bussen lagrer også energien som oppstår når den bremser, og sammen skal dette gi om lag 30 prosent drivstoffreduksjon. Biogass gir store reduksjoner i utslipp sammenliknet med ordinær diesel. Biogass har ikke utslipp av partikler og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2. NOX-utslippene reduseres med 40 prosent.
Baltic Biogas Bus-prosjektet fikk i 2013 midler til å forlenge prosjektet, for nettopp å teste ut og vise fram den nye hybridbussen. Gjennom samarbeid med den belgiske produsenten, van Hool, er målet å få utviklet et salgbart produkt som også andre transportselskaper kan ta i bruk.

Bergen gir full gass

På Østlandet har Ruter kjørt busser på biogass siden 2009. I Bergen gis det nå bokstavelig full gass. Fra høsten 2014 skal en ny 24 meter lang 2-leddet biogassbuss med kapasitet på 155 passasjerer settes i trafikk. Støtte fra Transnova sørger for at ytterligere en gigantbuss også skal inn i trafikk.
– Dette blir de største bussene som noen gang har kjørt i Bergen. Siden bussen er lenger enn lovlig makslengde i Norge, er det innhentet dispensasjon fra Veg­direktoratet. De vil bruke anledningen til å studere hvilke implikasjoner så lange kjøretøyer får for bytrafikken. Vi for vår del, gleder oss til å teste ut hvordan den nye biogassbussen klarer seg i ordinær rute på en strekning med stigning på 130 meter, sier Bjørlykke.
Biogassbussene har avstedkommet intensjoner om ytterligere samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om å bruke biogass som drivstoff.
Stein Bjørlykke
Stein Bjørlykke
Avslutningskonferansen for Baltic Biogas Bus ble holdt i Bergen 22. mai 2012. Her fikk politikere fra Norge, Sverige og Estland overlevert sluttrapporten fra prosjektet.
Avslutningskonferansen for Baltic Biogas Bus ble holdt i Bergen 22. mai 2012. Her fikk politikere fra Norge, Sverige og Estland overlevert sluttrapporten fra prosjektet.