Ivret for Åttemillionerbyen

Akershus fylkeskommune er aktive i prosjektet The Scandinavian 8 Million City – på norsk gjerne kalt «Åttemillionerbyen» – sammen med 14 partnere langs strekningen Oslo-Gøteborg-København. Prosjektet jobber for å binde sammen verdensledende kunnskaps- og kompetansemiljøer i korridoren Oslo-Göteborg-Malmö- København til et felles integrert arbeidsmarked med global konkurransekraft.

8. januar ble seminaret «Scandinavian Cross-border Cooperation for Infrastructure» arrangert i Europaparlamentet. Fokuset var her særlig på regionen Gøteborg-Oslo. Blant innlederne på seminaret var representanter fra Gøteborg-Oslo-samarbeidet, Europaparlamentet og Europakommisjonen.

Skape større bevissthet

– Vi var i Brussel for å skape større bevissthet rundt behovet for å styrke utbyggingen av doble togspor internt i byregionene og muligheten for å få hurtigtog fra Oslo via Gøteborg til København. En mer effektiv transportkorridor på tvers av Skandinavia vil skape positive ringvirkninger for næring og miljø både i Norge og i EU, forteller fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, på fylkeskommunens hjemmeside. Hun har store forhåpninger til det videre samarbeidet og utviklingen av «Åttemillionerbyen».

– Jeg håper at vi gjennom dette seminaret har klart å vise at Oslo-Gøteborg-regionen er en viktig region for Europa som helhet. Samtidig har vi store utfordringer, særlig innen transport. Hver dag krysser tusenvis av vogntog grensen fra Norge til Sverige og videre over til kontinentet. Vi trenger å legge tungtransporten over til togsporene, og vi må satse på fornybare energikilder. Jeg har sterk tro på at dersom regionene, våre respektive regjeringer og EU jobber sammen for å løse disse utfordringene vil dette skape en merverdi, ikke bare for våre regioner, men for Europa for øvrig, sier Solli.

Seminaret ble organisert av Gøteborgs Europakontor, Region Västra Götaland og Osloregionens Europakonto