Åpnet economuseum nr 9 og 10

Det betyr at bedriftene har fått stempel som en levende håndverksbedrift hvor gamle tradisjoner blir holdt i hevd. Nordlig Periferi-prosjektet Craft International, oppfølgeren til Economusee Northern Europe (ENE) bidrar til å utvikle levedyktige håndverksbedrifter. Nylig ble economuseum nummer ni og ti åpnet.

Det var styreleder i EU-prosjektet – stortingsrepresentant Helge Andre Njaastad sammen med varaordfører i Sandnes kommune og leder av RKU-utvalget i Rogaland fylkeskommune, Pål Morten Borgli, som stod for åpningen.

– Medlemskapet har gitt oss et løft opp mot nye kundegrupper, sier Cathrine Hærum i Ledaal Teppeveveri.

Economusee – den levende kulturarven, bli forøvirg et av hovedtemaene på en Unesco-konferanse i Bergen, der generaldirektøren Irinia Bokova vil være tilstede.