Tema: Miljø, ressurser og kulturarv (2014-2020)

Bærekraftig transport

MARA (Mobility and Acceccibility in Rural Areas) er et europeisk prosjekt finansiert av Interreg Østersjøprogrammet. Prosjektet handler om å tilrettelegge for mobilitet og tilgjengelighet i rurale områder. Klimaendringer, nå også…

– Med Interreg skaper vi mer sammen!

Med god drahjelp fra Interreg-samarbeidet har Kunnskapsbyen Lillestrøm blitt en norgesledende kunnskapsklynge innen fornybar energi og velferdsteknologi.

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og kulturhistorie

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og Kulturhistorie, skal jobbe med omsetning og sysselsetting for småbedrifter innenfor tradisjonelle håndverkstradisjoner. Prosjektpartnernes forprosjekt konstaterte at denne yrkesgruppen har særskilte utfordringer med å skape et levebrød…

SITE3 – Bærekraftig verdensdestinasjon

SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og…

KLIPP – Klimasmart Protein-Produksjon

Prosjektets overordnede mål er å utvikle bedre forutsetninger for storskala produksjon av insekter som mat til det europeiske markedet. Verden har et stort behov for proteiner samtidig som at klimagassutslippene…

Beskytter felles arktiske natur

I Halti-prosjektet jobber norske og finske samarbeidspartnere for å beskytte den arktiske naturen mot den økende besøksturismen i grenseområdet.