«Møkkajobb» gir bedre viltforvaltning

Interreg-prosjektet GRENSEVILT har gjennomført den største tellingen av elgmøkk noensinne på hele 3 millioner dekar på begge sider av grensen. Forskerne i prosjektet vil se på hvordan elgtettheten varierer mellom sommer og vinter, og hvordan elgstammen påvirkes av jakt og rovdyr. På sikt skal det gi en bedre grenseoverskridende og konfliktreduserende forvaltning av elg, ulv og jerv.

– Dette er viktig kunnskap for alle som jobber med elgforvaltning, sier forsker Barbara Zimmermann fra Høgskolen i Innlandet (INN) til NRK.

Uvurderlig kunnskap fra skogbunnen

Sammen med studenter fra hele verden, har de vært ute i norske og svenske skoger for å telle elgmøkk. Det er lett å trekke på smilebåndet når man hører om forskningen, men med tanke på at en elg gjør i fra seg hele 14 ganger i døgnet, gir det uvurderlig kunnskap til forskerne.

Ved en kombinasjon av og økt dialog på tvers av riksgrensen vil GRENSEVILT stimulere til bærekraftig bruk av skogens ressurser som tar hensyn til de ulike interessene innenfor Indre Skandinavias natur- og kulturarv. HINN leder prosjektet som har Sveriges Landtbruksuniversitet (SLU) med på laget.

Disse posene inneholder viktige forskningsdata for elgforskerne i GRENSEVILT.

Nyttedyr og problemdyr

I fjor ble det skutt 30 000 elg i Norge. Skogens konge gir årlig store inntekter, og er viktig for den skandinaviske faunaen. Samtidig er det viktig med god viltforvaltning for å sikre en sunn og stabil bestand. Vi hører ofte om viltpåkjørsler, og elgen byr også på problemer for skognæringen, fordi den beiter på trær.

Med denne forskningen håper forskerne at funnene vil føre til en mer kunnskapsbasert forvaltning. Alle funn blir merket i et kart som er gjort tilgjengelig digitalt.

Funnene blir merket i et kart. Slik vet forskerne hvor mye elg det er i skogen og hvor den befinner seg.

Se også TV-oppslaget om GRENSEVILT i Distriktsnyheter for Østlandet.

Grønt lys for GRENSEVILT 2!

Nylig kom også beskjeden om at prosjektet har fått bevilget midler til en ny prosjektperiode. GRENSEVILT 2 skal gå over to år med et totalbudsjett på 7 000 000 millioner kroner. I tillegg til Interreg-midler, finansieres prosjektet av Fylkeskommunen Innlandet, Länsstyrelsene i Dalarna og Värmland, INN, SLU, samt kommunene Trysil, Våler og Åsnes.