KLIPP – Klimasmart Protein-Produksjon

Prosjektets overordnede mål er å utvikle bedre forutsetninger for storskala produksjon av insekter som mat til det europeiske markedet.

Verden har et stort behov for proteiner samtidig som at klimagassutslippene ved matproduksjon må ned. Mat fra insekter kan være en del av løsningen. Insekter har et høyt proteinnivå og et betraktelig redusert klimaavtrykk. Kompetansen og ressursene for produksjon av insekter til mat eksisterer på begge sider av grensen, og potensialet er bra. Men bransjen er ung og har viktige utfordringer som må løses.

KLIPP-prosjektet skal utvikle de strukturelle forutsetningene, øke grunnlaget for kommersialisering og bidra til å realisere bransjens fulle potensial.

Høyskolen Innlandet og Dalarna Science Park er prosjekteiere i KLIPP-samarbeidet.

Norsk prosjekteier

Høyskolen Innlandet

Prosjektperiode

01.01.2020 - 01.12.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 93 750 Kjell

Total: 862 888 €