SITE3 – Bærekraftig verdensdestinasjon

SITE3- prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom norske og svenske aktører hvor målet er å løfte fram SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal) som en attraktivt og spennende region.

SITE3-prosjektet ønsker å tilrettelegge for et økt grenseoverskridende næringssamarbeid, hvor man blant annet skal satse på kompetanseheving og i fellesskap håndtere grensehindre og infrastrukturelle utfordringer.

Trysil kommune og Malung-Sälens kommune er prosjekteiere.

Norsk prosjekteier

Trysil kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2020 - 12.12.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 187 500 Eur

Total: 1 291 398 €

Andre partnere

Engerdal kommune

Idre kommun