Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og kulturhistorie

Craft GO – Forretningsutvikling, Innovasjon og Kulturhistorie, skal jobbe med omsetning og sysselsetting for småbedrifter innenfor tradisjonelle håndverkstradisjoner.

Prosjektpartnernes forprosjekt konstaterte at denne yrkesgruppen har særskilte utfordringer med å skape et levebrød av sitt arbeid. Ulike former for kompetanseutveksling skal bidra til å øke tilveksten, for eksempel gjennom produktutveksling, storytelling og inspirasjon fra andre bransjer.

Norsk prosjekteier

Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Prosjektperiode

01.12.2020 - 31.12.2022

Budsjett

Norsk bidrag: 156 676 Kjell

Total: 845 648 €