Bærekraftig transport

MARA (Mobility and Acceccibility in Rural Areas) er et europeisk prosjekt finansiert av Interreg Østersjøprogrammet. Prosjektet handler om å tilrettelegge for mobilitet og tilgjengelighet i rurale områder.

Klimaendringer, nå også i kombinasjon med Covid-19 pandemien, har medført betydelige begrensninger og forandringer i folks mobilitetsvaner- og behov – også rundt Østersjøen. MARA-prosjektet ble igangsatt i januar 2019, med formål om å forbedre både tilgjengeligheten og mobiliteten i turistområdene rundt Østersjøen ved å øke kapasiteten hos transport-aktørene i regionen. Prosjektet avsluttes i juni 2021.

Innovative løsninger

En viktig del av MARA-prosjektet går ut på å utvikle og bruke innovative metoder og verktøy for å identifisere de virkelige mobilitetsbehovene til beboere og turister rundt Østersjøen, samt å sammenligne faktisk mobilitetsbehov med nåværende tilbud.

Gjennom MARA-prosjektet har man blant annet utviklet ulike mobilitets-applikasjoner. For eksempel har Agder fylkeskommune laget et mobilitetskart der er alle tettstedene i kommunene lagt inn, og der man kan blant annet se radius for bruk av el-sykkel.

I alt er det 12 ulike partnere som deltar i MARA-prosjektet, blant annet Vilnius Gediminas Technical University, svenske Trafikverket og det finske miljøinstituttet SYKE. I Norge er det Setesdal Regionråd ved Geir Tønnesen som er ansvarlig for prosjektet.

MARA fikk status som EUSBSR-flaggskip-prosjekt i 2019.