R-Mode Baltic gjør maritim ferdsel enda tryggere

Vanlige systemer som GPS og Galileo kan med stor nøyaktighet bestemme et fartøys posisjon i hav- og kystområder. Spesielt i utfordrende farvann, nær havner, oljeplattformer, og offshore vindfarmer, er det viktig med en nøyaktig posisjon. Men forstyrrelser fra eksempelvis mobiltelefoner, tv-apparater, og annen elektronikk kan skape feil.

Nå har R-Mode Baltic utviklet et alternativt system som fungerer når satellittbasert navigasjon ikke fungerer optimalt.

Prosjektleder i R-Mode Baltic, Cato Giil Eliassen.

Mer robust system med landbaserte signaler

Interreg-prosjektet er en del av Østersjøprogrammet og samler aktører fra Norge, Sverige, Tyskland og Polen.R-Mode Baltic har status som flaggskipprosjekt under Østersjøstrategien (EUSBSR)

Fra norsk Side deltar Kongsberg Seatex som er en del av Kongsberg-gruppen. Selskapet utvikler, produserer og selger maritim elektronikk og er en av de største i verden på AIS-infrastruktur. I tillegg er Kystverket med som assosiert partner.

Cato Giil Eliassen fra Kongsberg Seatex leder det norske prosjektarbeidet i R-Mode Baltic.

Hva er nytt og unikt med løsningen?

– Fartøyer med GPS som blir utsatt for støy, kan miste signaler. Det skjer ikke noe drastisk, men man kan få såkalte dropouts, i verste fall i minutter eller timer. Vårt system baserer seg på terrestriel navigasjon, det vil si signaler som sendes ut fra landbaserte kyststasjoner. Det gir et enda mer stabilt og robust system. Det er også smart med tanke på at vi benytter oss av eksisterende teknologi og infrastruktur.

Hvordan fungerer det?

– I Norge har vi 12 DGPS MF-sendere plassert langs kysten, samt 70-80 AIS base stasjoner. Tilsvarende systemer finner vi nedover i Europa og utover i verden. I prosjektet var tanken å benytte oss av eksisterende AIS-basestasjoner for å sende ut signaler. Etter hvert så vi at det var bedre å gå over til neste generasjon, VHF Data Exchange System (VDES), som også inneholder AIS, men som har enda flere frekvenser å spille på.

R-Mode Baltic benytter seg av terrestriel navigasjon, hvor signaler sendes ut fra landbaserte kyststasjoner.

Økende skipstrafikk

Men dette er jo veldig smart, hvorfor har man ikke tenkt på det før?

– Det er flere grunner til at dette har blitt mer aktuelt. Den globale verdenshandelen og cruisetrafikken øker skipstrafikken, og skipene blir stadig større. Trafikkbildet til sjøs blir rett og slett mer komplekst. Samtidig hører vi tidvis om hendelser til sjøs som følge av feil og forstyrrelser på GPS-systemene. Det har blant annet vært episoder med «jamming» fra russiske militære fly og fartøyer. Telekommunikasjonen tar jo også en større plass i våre liv, og nesten alle har en smart-telefon som kan forstyrre signaler.

Hvor er dere i prosessen nå?

– Vi er på forskerstadiet hvor vi nå utvikler teknologien. I praksis plukker vi det beste fra flere teknologier og syr sammen en løsning vi finner optimal for dette konseptet. Koronakrisen satte jo sitt preg på prosjektaktiviteten, og prosjektet er forlenget. Vi har også søkt om midler til R-Mode Baltic 2 hvor vi blant annet skal teste ut teknologien.

Hva er utfordrende med dette prosjektet?

– En ting som er tricky er timingen for når signalet sendes ut. Det er komplekst, og det må være helt nøyaktig. Systemet som sender ut signalene er derfor koblet opp mot en atomklokke. Det er potensielt dyrt, og vi må utvikle en løsning som gjør det kostnadseffektivt for en kyststat å ta i bruk.

Verdifull arena for næringsaktører

Hvilken verdi gir det for en etablert næringsaktør som Kongsberg Seatex å delta i et Interreg-prosjekt?

– Slike prosjekter er en fin arena hvor industrien blir koblet opp mot statlige institusjoner og forskermiljøer. Vi sitter alle med ulik kompetanse og erfaring, og lærer mye gjennom samarbeid. Det gir trygghet og enda bedre resultater. Vi har også lært veldig mye gjennom samarbeidet og fått utvidet nettverket. Eksempelvis var det polske miljøet nytt for oss, hvor vi har blitt kjent med masse flinke folk

.

HER kan du lese mer om R-Mode Baltic.