En liten transportrevolusjon ruller på veiene i Kongsberg

Hopper du på buss med linjenummer 450 mellom Knutepunkt Kongsberg og Teknologiparken, oppdager du fort noe utenom det vanlige. Ikke bare er bussen en demonstrasjon av moderne grønn teknologi, men den kjører attpåtil av seg selv. Det er ikke science fiction, men et resultat av Interreg-prosjektet SOHJOA BALTIC.

Ingar Vaskinn, næringssjef i Kongsberg kommune og norsk prosjektleder for SOHJOA BALTIC, har stor tro på at førerløse busser kommer til å bli et vanlig syn i nær fremtid.

– Vi ønsker å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling, og derfor må vi gjøre noe med privatbilismen. Vi trenger ikke flere biler på veiene, og førerløse busser på ren energi er et godt tiltak både for å skape en grønnere fremtid og for økt mobilitet i byrommet, forteller Vaskinn entusiastisk.

Busskø i Kongsberg sentrum.

Morgendagens transporttilbud

SOHJOA BALTIC-prosjektet er en del av Østersjøprogrammet med deltagelse fra Norge, Sverige, Finland, Polen, Latvia, Tyskland og Danmark.

Prosjektet omfatter, forskning, markedsføring, og utprøving av automatiske førerløse busser som del av en offentlig transportkjede. Prosjektet har gitt innsikt i hvordan et fremtidig tilbud kan organiseres miljøvennlig og effektivt. Samtidig har SOHJOA BALTIC lagt grunnlag for juridiske og forvaltningsmessige retningslinjer som er nødvendig for å organisere et effektivt kommersielt tilbud.

HER kan du se den førerløse bussen på tur hos den latviske partneren.

Fra «outsider» til kompetanseressurs

Industri- og teknologibyen Kongsberg har en lang tradisjon for å håndtere løsninger under svært krevende forhold. Nettopp derfor har den norske deltagelsen fått en viktig rolle for utprøving av teknologien, med særlig vekt på risikoanalyser og traseanalyser.

– I motsetning til en del andre land som kjører på flat mark i kontrollerte omgivelser, lever vi med et barskere klima og i utfordrende omgivelser. Vi må alltid ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Derfor må vi tenke annerledes og utfordre teknologien på en annen måte. Erfaringene fra norsk side har blitt viktig i samarbeidet med øvrige partnere, sier Vaskinn.

Dekker økosystemet for transport og autonomi

I tillegg til Kongsberg kommune er Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen representert i prosjektet. Bussen driftes av busselskapet Brakar, og transportselskapet Vy operer bussene.

– Som kommune kan ikke vi alene investere i teknologi og kompetanse, og må derfor ha solide aktører med på laget. Når vi nå både har veimyndighetene, fylkeskommunen og transportsektoren med, dekker vi store deler av økosystemet for transport og autonomi. Det gir en stor trygghet, uttrykker Vaskinn.

Som følge av satsingen på autonomi ble også teknologiselskapet Applied Autonomy etablert. Selskapet har hatt en sentral rolle i prosjektet, og teller i dag 14 ansatte, tre år etter oppstarten. Applied Autonomy ble internasjonal fra dag en, og er i dag frontledende innen teknologier for autonom transport i Europa.

Positive ringvirkninger

Selv om bussjåføren forsvinner fra førersetet, betyr det ikke nødvendigvis tap av arbeidsplasser. Per i dag har bussen en egen vert om bord som kan ta over ved behov, men tanken er at denne verten skal kunne fjernstyre bussen fra et kontrollrom.

Når tilbudet for alvor skyter fart og et kommersielt tilbud kommer på banen, vil forhåpentligvis også teknologien utvikle seg i takt med et økende behov for enda bedre og smartere løsninger, samt nye forretningsmuligheter.

Det vil også bli behov for nye arbeidsplasser i form av vedlikehold, arbeid med holdeplasser, samt verkstedtjenester for å nevne noe.

Den høyteknologiske minibussen ble for anledningen gjort om til «julebuss» med lys og egen nissevert om bord.

Sammen om en bærekraftig samfunnsutvikling

I følge Vaskinn har det vært viktig å samarbeide på tvers av grenser, nettopp fordi det er en felles utfordring å jobbe sammen mot en mer bærekraftig fremtid.

– Det er ikke et kretsmesterskap, for vi jobber alle sammen for å redusere privatbilismen. Men det har hele veien vært viktig med en næringstilnærming. Det finnes mange store selskaper som investerer mye i teknologimarkedet. Om vi ikke holder tritt, tar de over. Vi må vinne gamet internasjonalt for norsk teknologi og tjenesteleverandører. Derfor må det være et samspill mellom flere aktører, noe vi håper at prosjektet har belyst, forteller han.

Erfaringene fra Kongsberg har bevist at bussen kan takle de barskeste forhold, også vinterstid.

Grønt lys for ny prosjektperiode

Østersjøprogrammet har bevilget ytterligere midler til inntil et år for SOHJOA-prosjektet, da som SOHJOA LAST MILE. Etter planen skal bussene i 2021 kjøre fullautonomt, hvor verten tas ut av bussen. Prosjektet har også kommet fram til at det blir mer hensiktsmessig å kjøre en flåte med mindre shuttle-busser i stedet for en 50-seters buss. Dette er noe av det prosjektet skal teste videre når det nå utvides.

– Vi kan jo ikke stoppe her. Vi skal jo muliggjøre framtidens grønne og autonome transport, avslutter Vaskinn.

HER kan du lese med om SOHJOA BALTIC.