Kreativitet gjør by- og landområder i Østersjøregionen bedre å bo i

Byer i hele Østersjøregionen står overfor økende samfunnsutfordringer knyttet til sosial inkludering og bærekraftig utvikling.

Målet med UrbCulturalPlanning-prosjektet (en forkortelse for Urban Cultural Planning) er å gjøre det mulig for offentlig forvaltning, lokale frivillige organisasjoner og foreninger å delta i og samarbeide om innbyggerdrevet kulturplanlegging, for eksempel rydding, oppføring nye og restaurering av bygninger, kaféer, parker og kulturaktiviteter for barn.

Interreg Østersjøprosjektet, som ble lansert i 2019, bidrar til lokalsamfunn i hele regionen gjennom økt livskvalitet, identitetsfølelse, fellesskap og sosial inkludering blant innbyggerne gjennom kultur-byggende tiltak.

– UrbCulturalPlanning er et kulturprosjekt. Vi har plukket ut 12 byer med ulike utfordringer knyttet til kulturplanlegging, sier Anders Nordby.

Han jobber ved Høgskolen i Innlandet, som leder den norske delen av UrbCulturalPlanning-prosjektet.

– I Gdansk var det for eksempel en bydel preget av kriminalitet og fraflytning. I stedet for å selge området til industri, ønsket deltakerne i prosjektet å sørge for at bydelen ble bedre for de som bor der. Derfor inviterte vi innbyggerne til å komme med idéer til hvordan bydelen kunne forbedres, forteller Nordby.

Sosial innovasjon

UrbCulturalPlanning er et partnerskap mellom landene i Østersjøregionen, og har i dag 14 ulike partnere og 36 medlemsorganisasjoner, fordelt på ni forskjellige land, henholdsvis Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen og Russland.

Kunnskapen som er opparbeidet gjennom prosjektet har blitt samlet inn, og delt over nettet på syv språk. I tillegg har man opprettet en håndbok om kulturelle planleggingsmetoder og etablert veiledningstjenester for å hjelpe bymyndigheter og lokale frivillige organisasjoner til å bruke kulturplanleggingsmetodene effektivt.

Spillifisering – et viktig verktøy

Anders Nordby forteller at kulturplanleggingsmetodene er mange, blant annet er det gjennomført kulturelle arrangementer og brukt spillifisering (‘gamification’) til å engasjere folk til urban sosial innovasjon.

Spillifisering går ut på å bruke designelementer og prinsipper fra spill i situasjoner utenfor spill-sammenheng. Metoden er mye brukt i læring, evaluering og fysisk trening, og målet er å motivere deltakerne og å øke engasjement, mestringsfølelse og samtidig bidra til læring.

Spillifisering

– Vi bruker spill-elementer til å gjøre ting som er kjedelige litt morsommere. Barn spiller spill fra de er fem-seks år og kjenner godt til denne måten å lære på. Elementer fra spillifisering engasjerer til sosial innovasjon i alle aldre, sier Nordby.

Gode resultater

UrbCulturalPlanning har gjennomført flere ulike arrangementer, diskusjoner og workshops. Prosjektet drev for eksempel en aktivitet med et gatekjøkken i Pori (Finland), et opplegg med debatter og sosial innovasjon i Riga (Latvia) og guidede turer i Gdansk (Polen). Slike pilotaktiviteter gjør det mulig for allmennheten å tenke nytt om bruken av det offentlige rom.