Tilbake

Hva vet du om Østersjøstrategien?

Gjennom Østersjøstrategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag.

EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Interreg-prosjektet Let’s Communicate! fungerer som den operative kommunikasjonsenheten for strategien. Nå har prosjektet lansert en informativ animasjon som forklarer hvordan det hele henger sammen – enkelt og greit!

Prosjektet har også laget egne filmer for strategiens innsatsområder:

Tilbake