Hva vet du om Østersjøstrategien?

EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Interreg-prosjektet Let’s Communicate! fungerer som den operative kommunikasjonsenheten for strategien. Nå har prosjektet lansert en informativ animasjon som forklarer hvordan det hele henger sammen – enkelt og greit!

Prosjektet har også laget egne filmer for strategiens innsatsområder: