Øker støtten til forstudier

Overvåkningskomiteen for Interreg Sverige-Norge har besluttet nye regler for forstustudier. Beslutningen betyr at støttebeløpet økes og at prosjekttiden forlenges:

Søknad om støtte til forstudier sendes inn via Regionalforvaltning i Norge og Min Ansökan i Sverige. Sverige-Norge-programmet vurderer fortløpende innkommende søknader. Programmet krever ikke detaljerte kosnads- eller finansieringsplaner, og du behøver ikke å angi aktivitetsindikatorer.

Les mer om forstudier gjennom Interreg Sverige-Norge her.