Nytt delingspunkt gjør bergenserne mer mobile

Mobilpunktet som i forrige uke åpnet i Møllendal er først ut i et pilotprosjekt hvor Bergen kommune skal gjøre bildeling, kollektivtransport og andre klimavennlige transportformer synlig og tilgjengelig for innbyggerne i en rekke bydeler. Etableringen er en direkte konsekvens av Bergen kommunes deltakelse i Interreg-prosjektet SHARE-North. Gjennom prosjektet arbeider Bergen kommune sammen med partnere i Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia for å utnytte delingsøkonomiens fortrinn for å legge til rette for mer bærekraftig transport i Europas byer.

– Fokuset er å få byen til å fungere med færre biler. Mobilpunkt er en måte å organisere byen på som gjør at du ikke trenger å eie din egen bil, sier Berit Rystad, leder i bymiljøetaten i Bergen til NRK.

Ved et mobilpunkt kan de reisende selv velge den transportformen som passer best for den aktuelle reisen. Gjennom ulike bildeleordninger får innbyggerne i Møllendal tilgang til elbiler og andre utslippsgjerrige person- og varebiler. Her finnes også ladepunkter, sykkelparkering, bysykler og kollektivtransport. Mobilpunktene skal også gjøre det enklere å arrangere samkjøring i byen.

Se innslaget fra NRK her.

Deler ideene gjennom Interreg
Som handels- og sjøfartsby strekker Bergens samarbeid med kontinentale partnere seg mange århundrer tilbake i tid. Derfor er det kanskje ikke overraskende at mobilpunktene i Bergen mer eller mindre er en blåkopi av et tilsvarende konsept i hansabyen Bremen i det nordvestlige Tyskland. Der bruker allerede mer enn 14 000 byboere seg av byens «mobil.punkt»-konsept. Byen er partner i SHARE-North-prosjektet, og har sammen med Gent, Kortrijk, Delft, Helsingborg, Edinburgh og Leeds vært viktige partnere for utveksling av ideer og erfaringer.

– Det har vært et veldig positivt samarbeid, både med de ulike bildelingsordningene, med fylkeskommunen og gjennom Interreg-prosjektet, understreker Rystad.

Privatøkonomi, klima og bymiljø
Vanlige privateide biler står stille i gjennomsnitt 95 prosent av tiden. Gjennom SHARE-North er det dokumentert at én bildelingbil i Bremen erstatter inntil 16 privateide biler. Gjennom bildelingsordningen får innbyggerne tilgang på bil når de trenger det, uten at de trenger å ta den økonomiske belastningen ved å eie og vedlikeholde kjøretøyet. Undersøkelser fra store bildelingsordninger i Europa viser dessuten at at medlemmer i bildelingsordninger kjører om lag 25 prosent mindre enn resten av befolkningen. Samtidig øker «delerne» bruken av sykkel, kollektivtransport – og sine egne to bein.

Ved å legge til rette for miljøvennlig mobilitet frigjør Bergen kommune også plass og letter presset på parkering i området – noe som i neste omgang frigjør plass til gående og syklende i støyfrie omgivelser.

Interreg finansierer regionalt samarbeid på tvers av grenser
SHARE-North er delfinansiert av norske Interreg-midler gjennom Nordsjøprogrammet, et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen. Allerede i sommer kan norske partnere søke om støtte til samarbeidsprosjekter innen miljø og ressurser, klima, konkurransekraft og bærekraftig transport.