Det svensk-norske samarbeidet fortsetter

Gjennom 90 pågående prosjekter samarbeider norske og svenske aktører for å styrke forskning og innovasjon, skape muligheter for små og mellomstore bedrifter, legge til rette for bærekraftig transport og ta vare på grenseregionens natur, miljø og kulturarv. Samarbeidsprosjektene har en samlet budsjettramme på 134 millioner euro, drøyt 1,2 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Samarbeidet mellom norske og svenske universiteter, forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner og bedrifter har blant annet resultert i et felles nødnett i grensetraktene i Trøndelag, utvikling og spredning av ny velferdsteknologi, fjerning av grensehindre og en betydelig miljøinnsats for å verne laks og fjellrev.

LES MER: Kraften i de gode eksemplene

Den grenseregionale innsatsen delfinansieres av Interreg, som dekker 50 prosent av prosjektkostnadene.

ERDF Svensk medfinansiering Norske Interreg-midler Norsk medfinansiering Tildelt per 31. desember 2017
Forskning og innovasjon 13 259 990 13 259 990 6 970 778 6 970 778 89 %
SMB 15 469 988 15 469 988 7 981 199 7 981 199 65 %
Miljø, ressurser og kulturarv 4 419 996 4 419 996 2 202 493 2 202 493 81 %
Bærekraftig transport 4 419 996 4 419 996 2 202 493 2 202 493 30 %
Sysselsetting 6 797 997 6 797 997 3 639 475 3 639 475 41 %

Alle tall i euro. Kilde: Interreg Sverige-Norge / Länsstyrelsen i Jämtlands län

Nye muligheter til samarbeid over grensen
Programgeografien i Sverige-Norge programmet inkluderer fem fylker på norsk side og fem regioner på svensk side. Nå legges det opp til nye samarbeidsprosjekter mellom aktører som vil løse samfunnsutfordringer som strekker seg på tvers av landegrensen. Allerede 15. august åpner programmet en ny utlysning av støtte til prosjekter.

Vil du vite mer om hvordan Interreg styrker samarbeidet mellom Sverige og Norge? Klikk her for å lese årsrapporten fra programmet.