Delte gode eksempler på smart spesialisering fra Østersjøregionen

Som en del av Østlandssamarbeidets deltakelse i Interreg Østersjøprosjektet Let’s Communicate! ble det nylig gjennomført et seminar med fokus på smart spesialisering med input og erfaringer delt fra Østersjøregionen. Målgruppen for seminaret var norske fylkeskommunale representanter som jobber med regional utvikling og internasjonalt samarbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok aktivt og fikk innspill til sitt arbeid med en veileder om smart spesialisering. Eksperter fra EU-kommisjonens DG Regio, Joint Research Centre/S3 plattformen i Sevilla, ansvarlig koordinator for innovasjon i Østersjøstrategien (Tomasz Jalukowicz fra Polen – bildet) samt Nordregio bidro med faglig informasjon og input. Region Värmland delte god praksis og Trøndelag, Oppland og Innovasjon Norge presenterte eksempler fra sitt samarbeid i Østersjøregionen.

Åpner for norsk deltagelse
Vil du vite mer? Vedlagt finner du program, deltakerliste samt presentasjoner fra seminaret. I tillegg finner du informasjon om Baltic Leadership Program i regi av Swedish Institute. Instituttet planlegger nå et program med fokus på smart spesialisering. Her er også norske fylkeskommunale deltakere velkommen. Presentasjon av programmet kan leses under.

Seminar on EUSBSR in Oslo April 2018 – English

Participant list EUSBSR seminar 250418

DG Regio – Lina Marcinkute

PA Inno – Tomasz Jalukowicz

Nordregio – Jukka Teräs

KMD – Anja Gjærum

JRC S3 plattform – Lina Stanionyte

Region Värmland – Anders Olsson (2)

Trøndelag fylkeskommune – Per Erik Sørås

Oppland fylkeskommune – Erik Lagethon

Innovation Norge – Hans Erik Melandsø

Baltic Leadership Programme S3 – Gabor Schneider, SI

Om Østersjøstrategien
EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Samarbeidet i Østersjøstrategien skjer gjennom ulike tiltak og prosjekter. Disse retter seg mot ulike prioriterte områder, såkalte policy areas, og fire temaoverskridende områder, såkalte horizontal actions. Strategiens handlingsplan rulleres jevnlig og norske partnere er velkomne inn i alle initiativ av relevans for Norge. De ulike fokusområdene og horisontale temaene koordineres av aktører fra de åtte medlemslandene rundt Østersjøen. Kontaktinformasjon til disse finnes på strategiens hjemmesider.