SOHJOA BALTIC

Sohjoa Baltic prosjektet omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske førerløse elektriske minibusser som del av en offentlig transport kjede, med spesiell fokus på de første og siste metrene av reisen

Prosjektet gir innsikt og kompetanse i å organisere en miljøvennlig, bærekraftig og smart automatisert offentlig transport. Prosjektet gir også grunnlag for juridiske retningslinjer og forvaltningsmessige roller som er nødvendige for å organisere en slik transportmetode på en effektiv måte.

Konsortiumet for Sohjoa Baltic prosjektet består av Finske, Estniske, Svenske, Latviske, Tyske, Polske og Danske partnere som samlet har kunnskap innenfor transport planlegging samt jurdiske, tekniske, og andre krav som må ivaretas for å realisere autonome transportløsninger

Sohjoa Baltic omfatter utprøving av små busser som kjører demonstrasjonsruter i seks ulike byer i det Baltiske sjø området i kommende år.

Autonome busser kjører lang veien som en heis på hjul, og som kjører gorisontakt fremfor vertikalt. Bussen søker gjennom omgivelsene kontinuerlig og forstår når han må senke hastigheten, eller stoppe fullstendig, dersom en hindring kommer i veien. Vi vil i piloten både kjøre med pilot om bord, og uten pilot.

Sohjoa Baltic prosjektet er finansiert av Intereg – Baltic Sea Region Programmet.

Norsk prosjekteier

Kongsberg kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 241 000 €

Total: 2 580 000 €

Andre partnere

Forum Virium Helsinki (FI)

Finnish Transport Safety Agency (FI)

Helsinki Region Transport Authoroty HSL (FI)

FLOU Solutions Ltd. (FI)

Tallinn University of Technology (EE)

Tallinn Transport Department (EE)

Chalmers University of Technology (SE)

Zemgale Planning Region (LV)

Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (DE)

The City of Gdansk (PL)

The Municupality of Vejle