El-, hydrogen- og biogassbiler er best for klimaet

Det er konklusjonen i en studie som analyseselskapet Endrava har utført, på oppdrag fra Interreg-prosjektet  Green Drive Region. Studien har tatt for seg store deler av forskningen, sammenstilt dataene og oppsummert dette i en fremstilling for prosjektet.

Analysen viser at både elbiler, hydrogenbiler og biogassbiler kan bidra til å redusere utslipp fra personbilene.

Stor andel «skitten strøm»
Biogass kommer veldig bra ut og har nesten like lave utslipp som en elbil over sin livstid. Elbiler og hydrogenbiler har høyere utslipp i den tidlige fasen (de første årene/kilometerne), fordi det brukes mye energi på å produsere bilene. Det er bruk av skitten strøm i produksjonsprosessen som står for det meste av klimagassutslippene.

Hydrogen fra naturgass uten karbonfangst kan til og med bidra til å øke utslippene. Hydrogen fra biogass er også såpass energikrevende at gevinsten blir liten. Produksjon av hydrogenbiler er også relativt energikrevende.

Analysen har ikke tatt med fordelene knyttet til reduksjon av lokale utslipp, noe som faktisk kan være en avgjørende faktor, understreker prosjektleder Daniel Bügel hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Det kan likevel være en viktig del av helhetsbildet i vurderingen av ulike drivstoffteknologier. Dersom reduksjon av lokale utslipp er viktig, er elbilen og hydrogenbilen å foretrekke. Legges det vekt på verdiskapning i Norge og Sverige, vil biogass bli mye mer interessant med hensyn til lokale ressurser, påpeker Bügel.

Batteri på topp, bensin i bunn
Endrava-rapporten har også gått nærmere inn på forholdene i Sverige og Norge – og tatt for seg ulike produksjonsmetoder for hydrogen.

Rapporten konkluderer med at både store og små elbiler har langt færre totale utslipp over sin levetid – selv med batteribytte. Store og små hydrogenbiler har også langt lavere utslipp over sin levetid – dersom hydrogenet er produsert fra elektrolyse med en ren strømmiks. Biodrivstoff er også svært gunstig ut, målt i reduserte utslipp.

De ulike drivstoffteknologiene rangert fra minst til størst klimagassutslipp:

• Batteri
• Biogass
• Hydrogen
• Bioetanol
• Plug-in-hybrid
• B20 FAME (diesel med 20 prosent innblandet biodiesel)
• Diesel
• Bensin

Her kan du finne flere fakta fra Endrava-analysen «Bilens karbonavtrykk».