Tema: 4.6 Institusjonell kapasitetsbygging

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

RURALPLAN

Innovativ planlegging for distriktsområder – RURALPLAN Om RURALPLAN Høgskolen i Innlandet jobber i samarbeid med Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits med forskningsprosjektet RURALPLAN…

RESIST

RESIST – Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation Sosiale innovatører og entreprenører kan spille en viktig rolle i å finne kreative og ukonvensjonelle løsninger på dagens utfordringer som…

Mental Health Matters

Mental Health Matters – Making Enterprises in the BSR more Resilient by Tackling Psychosocial Risks in the Workplace Arbeidstakernes psykiske helse er en økende bekymring for samfunn og arbeidsgivere. Stress…

NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for…

ReCap ASáP

Regaining capacity in a changing Sápmi – ReCap ASáP Hovedmålet til prosjektet er å styrke det samiske sivilsamfunnets muligheter til likeverdig deltakelse i samfunnsdebatten om hvordan Sápmi skal styrkes. Prosjektet…

KidsLikeUs

Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature I 2022 rammet en enorm migrasjons-tsunami Europa igjen etter at Russlands gikk til…

We make transition!

Våre samfunn står overfor komplekse økologiske og sosiale utfordringer og regionale og lokale myndigheter har en avgjørende rolle å spille for å møte disse og omstille samfunnet i en mer…