Tema: 4.6 Institusjonell kapasitetsbygging

We make transition!

Våre samfunn står overfor komplekse økologiske og sosiale utfordringer og regionale og lokale myndigheter har en avgjørende rolle å spille for å møte disse og omstille samfunnet i en mer…