ReCap ASáP

Regaining capacity in a changing Sápmi – ReCap ASáP

Prosjektets visjon er å bidra til et robust og motstandsdyktig Sápmi i en tid preget av raske forandringer.

Hovedmålet til prosjektet er å styrke det samiske sivilsamfunnets muligheter til likeverdig deltakelse i samfunnsdebatten om hvordan Sápmi skal styrkes. Prosjektet skal styrke og øke kapasiteten til det samiske sivilsamfunnet for å delta i nasjonale, regionale og lokale prosesser.

Prosjektet skal bidra til et levende samisk demokrati ved å arrangere en pilot av en samisk grenseoverskridende arena for beslutningstaking og kunnskapsdeling. Prosjektet skal fremme økt utvikling av lokale arbeidsplasser og næringsutvikling i Sápmi gjennom mer målrettede og inkluderende satsinger på utdanning og kompetanseheving. Dette for å undersøke potensialet til de samiske organisasjonene som nåværende og fremtidige generatorer av lokale arbeidsplasser.

Prosjektet skal også fremme samisk ledelse basert på samiske prioriteringer og samiske samfunnsbehov. Videre skal prosjektet forbedre kunnskapsgrunnlaget og fremme mer inkludering av beslutninger som berører det samiske folket ved å utvikle et «Boahtteáiggi jurdagat»; en metodisk tilnærming for å generere, sammenstille og formidle kunnskap basert på samisk urfolkskunnskap og samiske verdier og prioriteringer. Dette for å sikre at politikk og beslutninger på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå som er relevante for Sápmi, støttes av best tilgjengelig kunnskap, basert på vitenskapelig og urfolkskunnskap samt strategisk langsiktig tenkning.

Norsk prosjekteier

Saami Council Headquarters

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 31.08.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4600000 NOK

Total: 1987130 €

Andre partnere

Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry og Saami Council Headquarters